W nocy Pan przemówił (1904)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Drugi człowiek jest nam nie tylko ofiarowany, ale i zadany. ks. Rafał Jarosiewicz
Robiąc każdą rzecz z miłości, popełniamy najmniej błędów. ks. Rafał Jarosiewicz
Warto czynić dobro, nawet gdy nie widać efektów. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdy człowiek ma szansę zrobić coś dla innych. Zobaczyć to jest wielkim darem. ks. Rafał Jarosiewicz
Miesiąc temu, tego dnia, większość z nas składała sobie życzenia. Ile dobrych rzeczy przez ten miesiąc udało nam się zrobić? ks. Rafał Jarosiewicz
Gdy jest nam ciężko, warto jest spojrzeć na krzyż. ks. Rafał Jarosiewicz
Patrząc z miłością, uczymy innych patrzenia z miłością. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak perspektywy, co zrobić kolejnego dnia swojego życia nie powinno nas osłabiać w marzeniach i planowaniu. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdy moment, w którym dostrzegamy drugiego człowieka w jego inności i pięknie, to moment, w którym kształtuje się także nasze człowieczeństwo. ks. Rafał Jarosiewicz
Wypełnianie woli Bożej nie jest oderwane od zaplanowania. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 96

Top