W nocy Pan przemówił (1240)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Najróżniejsze sytuacje w naszym życiu dają nam szansę uczenia się języka, w którym przemawia Bóg Ojciec do nas – Jego dzieci. ks. Rafał Jarosiewicz
Słowo Boga ma moc odradzać nas na nowo – zatem poranek jest pięknym momentem, aby dać Mu się odrodzić. ks. Rafał Jarosiewicz
Miłość Pana Boga – przyjmowana i odkrywana – daje nam szansę na wychodzenie z przesłaniem Ewangelii do innych. ks. Rafał Jarosiewicz
Miłość Pana Boga nie objawia się na jeden sposób. On okazuje miłość od małych, po wielkie rzeczy w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
W Słowie znajdujemy odpowiedzi na nasze lęki i wątpliwości – jak zatem nie czytać Go na początku kolejnego dnia? ks. Rafał Jarosiewicz
Bóg, szukając sposobu, abyśmy rozumieli Jego mowę do nas dał nam swoje Słowo. ks. Rafał Jarosiewicz
Czuła miłość Boga, od samego rana, pragnie wypełniać nasze serca. ks. Rafał Jarosiewicz
Poranek to moment, od którego Bóg w kolejnym dniu pragnie nas obdarowywać swoją łaską. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdego dnia, o poranku, budząc się, dostajemy szansę możliwości odkrycia i wypełnienia woli Bożej. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdy drobny gest, także o poranku, uczyniony w skrytości przed światem, dla Boga, ma niesamowitą wartość w królestwie niebieskim. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 62

Top