W nocy Pan przemówił (1071)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg nie ma względu na osobę. Odkrycie tożsamości, kim jesteśmy w Bogu sprawia, że przestajemy się bać w różnych aspektach naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak doświadczenia nie stanowi dla Boga problemu, by mógł się kimś posłużyć. Pamiętaj o tym na początku każdego dnia. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Szukanie rozwiązań to wielkie zaproszenie do przeżywania obecności Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

Miłość do Pana Boga nie zakłada, że nie popełnimy błędu. ks. Rafał Jarosiewicz

Życzliwość otwiera nas na inne owoce Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg nie kocha człowieka za to, że jest dobry, ale dlatego, że jest Jego dzieckiem. Dobrze na początku dnia to sobie przypominać. ks. Rafał Jarosiewicz

Co zasiewasz, to zbierasz. Gdy zasiewasz radość – zbierasz radość. Gdy zasiewasz miłość – zbierasz miłość. Kiedy zasiewasz marzenia – zbierasz marzenia. Najpierw w swoim sercu. ks. Rafał Jarosiewicz

Co zasiewasz, to zbierasz. Kiedy siejesz zmartwienia – zbierasz zmartwienia. Kiedy siejesz smutek – zbierasz smutek. Kiedy siejesz przygnębienie – zbierasz przygnębienie. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie ma chwili, w której Bóg by nie mówił do człowieka. Natomiast jest dużo chwil, w których człowiek nie słyszy, by Bóg mówił do niego. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Odnajdywanie Boga w drobiazgach sprawia, że przestajemy ciągle na coś czekać. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 54
Top