SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2116)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Odnów nas Boże, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas!” (Ps 85, 5)
„Są różne drogi do doskonałości, bo różne i liczne są dary Ducha Świętego”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Bóg, w wielu sytuacjach, przychodzi nam z pomocą, gdy nasze serce jest skruszone. ks. Rafał Jarosiewicz
„Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa”. (Ps 119, 89)
„Jedynie ten, co nie tylko od świata, ale i od samego siebie się uwolnił, może uważać, że zasługuje na miano zakonnika”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Na Słowie Bożym możemy się oprzeć, ponieważ Ono nie zmienia się, ale trwa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną!” (Ps 19, 14 a)
„Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania, ale miłość, jaką w nie włożyłeś; nie to, jak wiele uczyniliśmy, ale przede wszystkim to, jak wiele miłości włożyliśmy w swe czyny”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Często zapominamy o tym, aby modlić się o łaskę pokory, a potem dziwimy się, że nam jej brakuje. ks. Rafał Jarosiewicz
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”. (2 Tm 4, 7)
„Nie pozwól nigdy, aby ktoś, kto przychodzi do Ciebie, odszedł nie stawszy się lepszym i bardziej radosnym”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Paweł zrealizował swoją misję – módlmy się o to, byśmy też tak potrafili. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu: otoczysz go łaską jak tarczą”. (Ps 5, 13)
„To co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy - buduj mimo wszystko”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Bóg pragnie zsyłać na nas swoje błogosławieństwo, choć tak często niestety na to błogosławieństwo zwyczajnie się zamykamy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje, a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie”. (Ps 50, 23)
„Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości aniżeli czynić cuda żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Bóg przywiązuje doświadczenie zbawienia do postępowania. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5, 1)
„To co robimy, jest tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Słowo Boże pomaga nam zrozumieć, że poddanie się w jarzmo niewoli to jest nasza decyzja. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim”. (Iz 61, 10 a)
„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Weselenie się w Panu niestety tak często uzależniamy od emocji, które nam towarzyszą. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. (Rz 5, 8)
„Jesteśmy zdolni zarówno do dobrego, jak i do złego. Nie urodziliśmy się źli: każdy ma coś dobrego w sobie. Niektórzy ukrywają to, inni zaprzeczają temu, ale mimo to mają to w sobie”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Bóg ma plan, który nie do końca musi być przez nas zrozumiany. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę”. (Ps 139, 14)
„Wielu ludzi umiera z braku chleba lecz jeszcze więcej z braku miłości”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Czasem trudno jest podziękować za to, że jesteśmy cudownie stworzeni, bo ciągle widzimy defekty. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 106

Top