SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1548)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” Ps 42, 2 - 3
”O, jak dobrze zdać się we wszystkim na Boga i pozwolić Bogu w całej pełni działać w duszy”. św. Faustyna Kowalska Ps. Pragnienie Boga wpisane jest w serce każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, Pan jest miłosierny i łaskawy”. Ps 111, 3 - 4
”O mój Jezu, wiele mi dałeś w tym krótkim życiu doświadczeń, wiele rzeczy zrozumiałam, nawet takich, że teraz się dziwię”. św. Faustyna Kowalska Ps. Każdego dnia musimy samym sobie przypominać, iż Bóg jest dobry. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bracia: Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła”. Ef 6, 10 - 11
”Z Jezusa czerpię siłę do walki ze wszystkimi trudnościami i sprzeciwami”. św. Faustyna Kowalska Ps. Słowo Boże, pokazując nam, jak mamy walczyć, daje nam też zrozumienie działania złego ducha. ks. Rafał Jarosiewicz
”A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich”. Łk 6, 19
”W pewnym dniu rano po Komunii św. usłyszałam taki głos: Pragnę, abyś mi towarzyszyła, jak idę do chorych”. św. Faustyna Kowalska Ps. Stając się, na wzór Jezusa, nie możemy nie zakładać, iż w pewnym momencie naszego życia, tam gdzie się pojawimy Bóg będzie przez nas uzdrawiał wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz
”Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie”. Ps 128, 1 - 2
”Każdym uderzeniem serca dziękuję Ci, Boże, za wielkie miłosierdzie względem mnie”. św. Faustyna Kowalska Ps. Bóg nie chce pozbawiać człowieka szczęścia, ale przez swoje Słowo pokazuje, jak ma w nie wejść. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bracia: Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie”. Ef 4, 32
”Jezu mój, oto teraz będę się starała o cześć i chwałę imienia Twojego, walcząc aż do dnia, w którym mi powiesz sam – dosyć”. św. Faustyna Kowalska Ps. Przebaczenie, które mamy od Boga pokazuje, w jaki sposób mamy przebaczać. ks. Rafał Jarosiewicz
”Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, Panie, Opoko moja i Twierdzo, mój Wybawicielu”. Ps 18, 2 – 3 a
”Za każde upokorzenie podziękuję Panu Jezusowi”. św. Faustyna Kowalska Ps. Wyznania miłości Bogu, które czytamy w Słowie Bożym nie są niczym niecodziennym. Jednocześnie jest to zachęta dla nas, abyśmy czynili podobnie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu”. Ef 4, 14
”Czuję, że cała jestem Boża, czuję, że jestem Jego dzieckiem, czuję, że jestem cała własnością Boga. Doświadczam tego nawet w sposób fizyczny i odczuwalny”. św. Faustyna Kowalska Ps. Im bardziej ugruntowana jest nasza wiara, tym bardziej jesteśmy wolni od najróżniejszych opinii, które przychodzą na ten świat. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój”. Ef 4, 1 - 3
”Jeżeli będę dobrą zakonnicą, to będę pożyteczna nie tylko Zakonowi, ale i całej Ojczyźnie”. św. Faustyna Kowalska Ps. Święty Paweł naprowadza nas na to, że drogą do jedności ducha, pośród chrześcijan, jest pokój, jaki daje Chrystus. ks. Rafał Jarosiewicz
”Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie”. Łk 12, 49 - 50
”Jezus do s. Faustyny: Przygotujesz świat na ostateczne przyjście moje”. św. Faustyna Kowalska Ps. Jezus od początku swojej działalności wiedział, jaka jest Jego misja, i mając tego świadomość stopniowo wprowadzał w doświadczenie krzyża swoich uczniów. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 78

Top