SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (901)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Mk 1, 40

„Jeśli czujesz do kogoś urazę, módl się za niego, a przeszkodzisz jej się rozwijać”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Ewangelia pokazuje nam, że upadając przed Jezusem na kolana możemy doświadczyć Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom”. Hbr 2, 18

„Staraj się, jak tylko możesz, kochać każdego człowieka. Jeśli to trudne, to przynajmniej nie miej do nikogo nienawiści”. św. Maksym Wyznawca 

Ps. Doświadczenie daje szansę głębszego zobaczenia problemów, które inni niosą. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. Mk 1, 21 - 22

„Nie bądź samolubny a będziesz Bogolubny, nie dogadzaj sobie a będziesz miłował braci”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Sposób nauczania Jezusa wyraźnie różnił się od sposobu nauczania nauczycieli w Izraelu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga”. 1 Tes 2, 13

„Nie strać czystej modlitwy i nie wpadaj w stan duchowego zobojętnienia”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Często niestety nie traktujemy Słowa Bożego, jako Słowa najważniejszego w tym świecie, które chce nam dać odpowiedzi na pytania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby”. Dz 10, 34

„Kto udziela pomocy, naśladując samego Boga, ten nie czyni różnicy między dobrym i złym człowiekiem, między sprawiedliwym i niesprawiedliwym”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Nie tylko w domu Korneliusza wybrzmiewa słowo, że u Boga wszyscy jesteśmy równi. ks. Rafał Jarosiewicz

„Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca”. J 3, 29

„Pismo Święte nie nakazuje niczego niemożliwego”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Być przyjacielem Oblubieńca to wielka radość. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił”. Łk 5, 13

„Jeśli nie chcesz utracić Bożej miłości...,nie udawaj się na spoczynek, chowając urazę do bliźniego”. św. Maksym Wyznawca

Ps. To, co chce Jezus spełnia się. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi”. 1 J 4, 20

„Jeśli nie chcesz utracić Bożej miłości, nie dopuść, aby twój brat poszedł spać, zagniewany na ciebie”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Pan Bóg, jeśli chcemy sprawdzić miarę naszej miłości, robi dla nas test. ks. Rafał Jarosiewicz

”Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”. 1 J 4, 11

„Kto miłuje Boga, ten całym sercem kocha także bliźniego”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Przesłanie Ewangelii daje nam mnóstwo motywów, aby kochać. ks. Rafał Jarosiewicz

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. 1 J 4, 7 - 8

„Miłość wyraża się nie tylko w rozdawaniu mienia, ale jeszcze bardziej, w dzieleniu się Bożą nauką i w osobistej posłudze bliźniemu”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Apostoł jest bezwzględny – kto nie umie kochać, ten nie poznał Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 46
Top