SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1693)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach”. Ps 33, 1 - 2
„Budzę się często z modlitwą na ustach, albo po to, by spojrzeć na Jezusa i od razu jest modlitwa w mej duszy, i znów zasypiam”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Bóg cieszy się, gdy oddajemy Mu chwałę używając do tego instrumenty. ks. Rafał Jarosiewicz
„Więc i teraz wam mówię: Zostawcie tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć, i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go”. Dz 5, 38 - 39
„W zapomnieniu o sobie i w zdaniu się na Pana Boga znajdujemy pokój duszy”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Współczesny Gamaliel to ten, który pokazuje, jak odkrywać wolę Bożą i ją realizować. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi”. J 3, 34 - 36
„Czemuż tak łatwo o Tobie zapominam, tak łatwo odstępuję od Twej miłości, stygnę w niej?” bł. Franciszka Siedliska
Ps. Bóg domaga się zaufania Jego Synowi, abyśmy mogli być zbawieni. ks. Rafał Jarosiewicz
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. J 3, 16 - 17
„Im więcej widzę moich grzechów, tym większa budzi się we mnie ufność w miłosierdzie Pana Jezusa”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Syn posłany na świat doskonale zna swoją misję, którą ma do wypełnienia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan wdział potęgę i nią się przepasał. Tak świat utwierdził, że się nie zachwieje”. Ps 93, 1
„Twoje miłosierdzie, Panie, przechodzi wszystko. Bądź uwielbiony, bądź pochwalony!” bł. Franciszka Siedliska
Ps. Bóg nieustannie daje dowody swojej troski o nas. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem”. J 3, 5 - 6
„Daj mi nowe życie! Daj łaskę wytrwania, wierności!” bł. Franciszka Siedliska
Ps. Tylko człowiek duchowy pełniej rozumie sprawy duchowe. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich”. Dz 4, 32 - 33
„Uciszyłam się, ufając Panu Jezusowi bez granic i oddając Mu się całkowicie na wszystko”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Dzisiaj w wielu kazaniach jakby brakuje tej mocy, z którą obecni świadkowie Chrystusa mają świadczyć o Jego zwycięstwie nad śmiercią. ks. Rafał Jarosiewicz
„Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa”. Dz 4, 13
„Pan mój zachęcał mnie do pracy dla Jego miłości, do ułożenia sobie godzin, naznaczenia czasu na wszystko”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Mądrość, jaką daje Duch Święty, przewyższa szelką ludzką inteligencję. ks. Rafał Jarosiewicz
„A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. J 21, 5 – 6 a
„Jakże mi potrzeba modlitwy – tego żywego przebywania z Panem Jezusem”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Wierna odpowiedź na słowa Chrystusa powoduje, że możemy doświadczać cudów, na które będziemy patrzeć własnymi oczami. ks. Rafał Jarosiewicz
„Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Łk 24, 38 - 39
„Wewnętrznie nie mam uczucia Twej obecności, wiem jednak, że nie powinno mi chodzić o uczucie”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Jezus przez swoje zmartwychwstanie bardzo wiele uczy swoich uczniów. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 85

Top