SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2260)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Łk 21, 36)
„Niech świat krzyczy, ile chce, niech krytykuje, szemrze przeciwko dobru; słuchajcie wszystkiego i cierpcie w spokoju, ale postępujcie dalej z wiarą i stanowczością”. św. Franciszek Salezy
Ps. Bogu zależy na tym, abyśmy byli przygotowani na spotkanie z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz
„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”. (Łk 21, 33)
„Jedna dobrze przyjęta Komunia Święta jest zdolna i wystarczy, aby nas uczynić świętymi i doskonałymi”. św. Franciszek Salezy
Ps. Słowo Boga jest dla nas źródłem mocy – nigdy nie powinniśmy o tym zapominać. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska”. (Ps 100, 3)
„Bądź przed Bogiem w wesołej pokorze, przed ludźmi w pokornej wesołości. Jeżeli cię ludzie poważają, ciesz się wesoło, a gdy cię lekceważą to pocieszaj się wesoło”. św. Franciszek Salezy
Ps. Jeśli jesteśmy Jego owcami, musimy nauczyć się rozpoznawać Pasterza. ks. Rafał Jarosiewicz
„Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie!” (Ps 98, 4)
„Pismo Święte jest nieustannym źródłem pouczenia o prawach życia wewnętrznego”. św. Franciszek Salezy
Ps. Trudno nam uwierzyć, że wykrzykiwanie Panu może mieć sens. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały”. (Ps 96, 4 a)
„Nie proście o krzyże, przeciwstawiajcie im wszystkie możliwe środki zaradcze”. św. Franciszek Salezy
Ps. Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia, a jednak to my potrzebujemy uwielbiać Jego. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”. (Łk 21, 4)
„Dbajcie, aby nigdy nie utracić ufności pokładanej w Bogu”. św. Franciszek Salezy
Ps. Bóg dostrzega to, co robimy dla innych – nawet, gdy inni nie dostrzegają. ks. Rafał Jarosiewicz
„On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów”. (Kol 1, 13 – 14)
„Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra”. św. Franciszek Salezy
Ps. Bez Chrystusa obowiązuje nas to, co sam Pan powiedział faryzeuszom – jeśli nie uwierzą, umrą w grzechach swoich. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. (Łk 20, 38)
„Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary”. św. Franciszek Salezy
Ps. Z perspektywy Boga, w Nim umieramy i żyjemy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Moje kroki umocnij Twoją mową, niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość!” (Ps 119, 133)
„W czasie suszy i w przeciwnościach miej nadzieję”. św. Franciszek Salezy
Ps. Wołanie, by Bóg nas umocnił na drodze, to wielki dar. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem”. (Ps 149, 4)
„Nie kochajcie za mocno dzieła, które może wzbudzić w was niepokój o powodzenie; pozostawcie to w rękach Boga”. św. Franciszek Salezy
Ps. Pokora, choć jest trudna, rozczula serce Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 113

Top