SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (785)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

"Jezus powiedział do tłumów: Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą”. Łk 8, 16

„Lepiej jest zapalić świecę, niż przeklinać ciemność”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Miejscem „światła” jest „świecznik”. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy”. Mk 9, 33 b - 34

„Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Jeśli liczymy na idealną wspólnotę pamiętajmy, że nawet apostołowie się sprzeczali. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie było jednak wpierw tego co duchowe, ale to co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski. Drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki ten niebieski, tacy i niebiescy”. 1 Kor 15, 46 - 48

„Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko będziemy tego chcieli”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Miarą naszego duchowego rozwoju jest być, jak Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz

„Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” Mt 9, 11

„Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Przywódcy religijni dużo pytań zadawali Jezusowi. ks. Rafał Jarosiewicz

„Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę?” Łk 7, 43 – 44 a

„Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Ten bardziej kocha, kto dostrzega jak wiele mu darowano. ks. Rafał Jarosiewicz

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą...” 1 Kor 13, 4

„Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Inspiracje do wzrastania w miłości i poszukiwania jej miary znajdujemy w liście św. Pawła. ks. Rafał Jarosiewicz

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. Łk 2, 51 b

„Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Od Maryi możemy uczyć się zatrzymania ważnych momentów dotyczących Jezusa w naszym sercu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół”. 1 Kor 11, 17 - 18

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Tworzenie wspólnoty ma służyć temu, że stajemy się lepsi a nie gorsi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni”. Iz 50, 7 – 8 a

„Nie szukaj Boga w zaświatach. On jest przy tobie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Kiedy jestem z Bogiem, nie interesuje mnie to, co pomyślą inni. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Hbr 5, 7 - 8

„Prawdziwa miłość boli”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Tak już jest, że posłuszeństwa w naszym życiu często uczymy się przez cierpienie. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 40
Top