SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2851)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Biada tym którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach!” (Mi 2, 1 a b)
„Czas spożytkowany na chwałę Boa i dla zdrowia duszy nigdy nie jest czasem straconym”. św. Ojciec Pio (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bóg absolutnie nie chce, aby człowiek obmyślał jakikolwiek grzech, który w przyszłości wykona. ks. Rafał Jarosiewicz
„Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”. (Mt 12, 8)
„Chwała Jezusowi w Maryi! Chwała Maryi w Jezusie! Chwała Bogu samemu!” św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bycie Panem szabatu oznaczało nic innego, jak stanięcie w miejsce Boga, co było nie do wyobrażenia dla uczonych w Piśmie i faryzeuszów. ks. Rafał Jarosiewicz
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. (Mt 11, 28)
„Większa płynie chwała dla Pana z ofiary z twoich talentów, niźli z ich próżnego użycia”. bł. Josemaria Escriva (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus doskonale pokazuje nam sposób na to, abyśmy doświadczyli umocnienia, niestety bardzo słabo z tego sposobu korzystamy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. (Mt 11, 27)
„Powinniśmy skupiać przy sobie ludzi dobrej woli i wprowadzać ich do pracy dla chwały Bożej, dla obrony i rozkrzewiania wiary”. bł. Jerzy Matulewicz (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Łaską dla nas jest być katolikami, a tak mało to doceniamy. ks. Rafał Jarosiewicz
„że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On nas będzie prowadził”. (Ps 48, 15)
„Chwała Boża i zbawienie dusz! Czyż może być jakiś inny cel wyższy i szlachetniejszy ponad ten?” bł. Jerzy Matulewicz (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bóg chce, abyśmy mieli pewność Jego zatroskania o nasze życie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”. (Mt 10, 39)
„Baczmy, abyśmy idąc wielkimi krokami drogą wskazaną nam przez św. Pawła i sami dążyli do niebieskiej ojczyzny i drugich za sobą pociągali, pomagając im tak, jak umiemy, szukając zawsze większej chwały Bożej”. bł. Jerzy Matulewicz (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Zapewne nie do końca rozumiemy, co to znaczy znaleźć życie z powodu Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie”. (Mk 6, 7 – 8)
„Nie szukam i nie pragnę chwały tego świata, ale czekam jedynie na wielką chwałę przyszłego świata”. bł. Jan XXIII (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. A może dziś Ewangelia tak mało działa, bo ta bardzo jesteśmy zabezpieczeni? ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. (Mt 10, 28)
„Wszystkie nasze zdolności i nasz umysł, wszystkie nasze prace, trudy i poniżenia muszą mieć na celu jedynie chwałę Boga”. św. Jan Bosko (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus wyraźnie pokazuje, kogo mamy się bać na tym świecie, i tylko kogo. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was”. (Mt 10, 19 – 20)
„Ja mam zawsze we wszystkich rzeczach to samo odniesienie: przede wszystkim szukam dobra, którym to dzieło będzie rozbrzmiewać na większą chwałę Boga i na rzecz dusz; jeżeli tak jest, idę naprzód pewny, że Pan nie odmówi mi swojej pomocy”. św. Jan Bosko (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus daje obietnicę swoim uczniom, że nie zostaną sami w sytuacjach, w których przyjdzie im składać świadectwo. ks. Rafał Jarosiewicz
„I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”. (Mt 19, 29)
„Całe dobro, które inni zrobią z naszego powodu, powiększa splendor naszej chwały w raju”. św. Jan Bosko (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. W wielu momentach Pan Jezus mówi o znakach swojej miłości wobec tych, którzy pójdą za Nim. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 143

Top