SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1147)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie; w tych sprawach bądź wytrwały! To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”. 1 Tm 4, 15 - 16

„Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni”. św. Augustyn

Ps. Św. Paweł przypomina nam, że charyzmaty możemy także zaniedbać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki”. 1 J 2, 16 - 17

„Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”. św. Augustyn

Ps. Wypełnianie woli Bożej przedłuża nasze życie na wieki. ks. Rafał Jarosiewicz

”Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli, i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań! A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”. Łk 7, 13 - 15
”Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić”. św. Augustyn

Ps. Jezus ma absolutną władzę nad życiem i śmiercią. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan moją mocą i tarczą, zaufało Mu moje serce. Pomógł mi, więc moje serce się cieszy i moją pieśnią Go sławię”. Ps 28, 7

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. św. Augustyn

Ps. Sławić Boga pieśnią, to wypełniać Boże nakazy. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego”. Ps 51, 12 - 13
„Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu, niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku”. św. Augustyn
Ps. Wołanie o serce czyste to jeden ze znaków stawania przed Bogiem w pokorze. ks. Rafał Jarosiewicz


”Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Lb 21, 8
„Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych”. św. Augustyn
Ps. Bóg daje bardzo różne wskazania tym, którzy chcą Go słuchać. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus opowiedział uczniom przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?
Czy nie wpadną w dół obydwaj?” Łk 6, 39
„Kto kocha siebie a nie Boga, nie kocha siebie; kto natomiast kocha Boga a nie siebie, siebie kocha”. św. Augustyn
Ps. Jezus swoimi pytaniami wielokrotnie prowokuje do zastanawiania się nad drogą swojego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie,
w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem,
jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy”. Kol 3, 12 - 13
„Nadmiar dobroci nie szkodzi”. św. Augustyn
Ps. Nieustanne wybaczanie sobie nawzajem jest głębokim przylgnięciem do Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz


„Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył”. Kol 3, 9 - 10
„Dwojako chybiamy w naszych stosunkach z ludźmi: gdy ich krzywdzimy i gdy im nie pomagamy, choć pomóc możemy”. św. Augustyn
Ps. W Bogu odnajdujemy sens życia w prawdzie, we wszystkim. ks. Rafał Jarosiewicz

„Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża”. Kol 2, 14
„Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę”. św. Augustyn
Ps. Jezus pokonał każdy grzech. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 58
Top