SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1089)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. J 15, 7 - 8

„A jeśli prawda wiąże się z prześladowaniem, przyjmij je, a jeśli z cierpieniem, znoś je”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Obfity owoc – jeden z warunków stawania się prawdziwym uczniem Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami”. Ps 63, 5 - 6

„Kiedy Pan Bóg przychodzi do naszego serca w Komunii Świętej, daje nam pokój, akceptację, odwagę i nadzieję”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Cudownie byłoby odchodząc z tego świata wypowiedzieć słowa: Panie, przez całe życie Cię wielbiłem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”. Kol 1, 24

„Dochodząc do wielkiego umiłowania Pana, pragnie się i miłuje cierpienia”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Cierpienie przeżywane z Chrystusem ma ogromną wartość. ks. Rafał Jarosiewicz

„Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego”. Ps 105, 1. 5
„Załamywać się oznacza usprawiedliwiać powody, jakie inni przedkładają, by narzucić nam jakąś pozycję zamiast innej”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Wzywanie i sławienie Pana należy do podstawy oddawania Mu chwały. ks. Rafał Jarosiewicz

„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”. Ps 116, 12 - 13

„Zaprawdę, zaprawdę jarzmo Pana jest lekkie i słodkie”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Bogu trudno odpowiedzieć na Jego hojność, ale najmniejszy gest miłości On dostrzega. ks. Rafał Jarosiewicz

„W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Mt 11, 28

„Wszelki czar życia przemija. Pozostaje tylko wieczna miłość, przyczyna każdego dobrego dzieła, miłość, która nas przeżywa, ponieważ miłość to Bóg!” św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Jezus nie wyznacza, ze względu na przynależność, pozycję, wykształcenie, kogo chciałby pocieszyć – zaprasza wszystkich. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„A Mojżesz odrzekł Bogu: Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? A On powiedział: Ja będę z tobą”. Wj 3, 11 – 12 a

„Im bardziej czujecie się samotni, zaniedbani, napiętnowani, niezrozumiani...odniesiecie wrażenie, że jakaś tajemnicza siła was podnosi, którą zachwycicie się, jak tylko znów będziecie radośni. Ta siła to Bóg!” św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Bóg wchodzi w dialog z człowiekiem, szczególnie jeśli ten pragnie pełnić Jego dzieła. ks. Rafał Jarosiewicz

„Ugrzązłem w błotnej topieli i nie mogę znaleźć oparcia, trafiłem na wodną głębinę i nurt mnie porywa z sobą. Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski, o Boże; wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności”. Ps 69, 3. 14

„Bóg nie opuszcza nikogo”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Modlić się do Boga możemy w każdym czasie naszego życia, i w każdej sprawie, która jest dla nas ważna. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”. Mt 10, 42

„Kochaj prawdę, pokaż, kim jesteś, bez udawania, bez strachu, bez środków ostrożności”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Do każdego najmniejszego nawet czynu, zrobionego dla innych w Jego miłości, Bóg przywiązuje łaskę i obietnicę. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić Go z dziękczynieniem. Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, miłujący Jego imię przebywać tam będą”. Ps 69, 36 a b. 37

„Kiedy kocha się Pana, nie odczuwa się już udręki, a jeśli nawet, to staje się ona słodka”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Jednym ze sposobów uwielbienia Boga jest śpiew i muzyka. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Strona 1 z 55
Top