SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1464)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Na moich czatach stać będę, udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać,
co On powie do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę”. Ha 2, 1
”Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Umiejętność nasłuchiwania Boga, by poznawać Jego plany, to jedna z najważniejszych sprawności w życiu chrześcijańskim. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Mt 16, 24
”Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Kroczenie za Jezusem wymaga wzięcia swojego krzyża, jeśli oczywiście chcemy być Jego uczniami. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.
Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”. Mt 17, 1 - 2
”Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Nie wobec wszystkich uczniów Jezus się przemienia, a tylko wobec tych, których do tego wybrał. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz! Od tej chwili jej córka była zdrowa”. Mt 15, 28
”Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus widzi wiarę tych, którzy do Niego przychodzą – tak wtedy, gdy jest ona za słaba, jak i wtedy, gdy na jej podstawie chorzy mogą odzyskać zdrowie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mnie łaską Twojego Prawa. Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom”. Ps 119, 29. 43
”Nie można brnąć bezkrytycznie w tzw. nowoczesność, bo ona jest pełna fałszu i bierze ludzi w niewolę”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Wołanie do Boga o uczciwość to szczególna modlitwa, ponieważ nasz Pan prawdę ceni nade wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!” Mt 14, 27
”Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus nie zostawia swoich uczniów w lęku, tylko dając im swoje słowo, daje im nadzieję. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak mówi Pan: Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!” Iz 55, 1 a
”Ludzie mówią - czas to pieniądz. Ja mówię inaczej - czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński Ps. Bóg zapraszając nas do wody, zaprasza, abyśmy otworzyli się na działanie Ducha Świętego, który jest Żywą Wodą. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, ratuj mnie z wodnej głębiny”. Ps 69, 15
”We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga.
Wtedy do serca wkroczy radość”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński Ps. Wołanie do Boga przede wszystkim powinno charakteryzować się szczerością, z którą przed Nim stajemy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Mt 13, 49 - 50
”Dwie rzeczy zwłaszcza przyczyniają się do prawdziwej poprawy: odciąć się zdecydowanie od złych skłonności natury i gorliwiej dbać o dobro w tym, w czym kto jest słabszy”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Jezus, pokazując jak będzie na końcu czasów, także w ten sposób przestrzega nas przed zuchwałością. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, ci, co się Go boją, nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zbraknie”. Ps 34, 10 - 11
”Kto nie żyje duchem i nie ma w sercu Boga, ten łatwo zraża się każdym słowem nagany”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Bóg daje wiele obietnic, między innymi taką związaną z szukaniem Jego samego. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 74

Top