SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2380)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego! Nakłoń ku mnie Twego ucha; w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!” (Ps 102, 2 – 3)
„Niech zatem naśladując Go, Jego uczniowie i wszyscy chrześcijanie biegną za zapachem Chrystusa”. św. Antoni z Padwy
Ps. Sama Biblia uczy nas, jak mamy być szczerzy przed Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”. (Ps 23, 1)
„Naśladujmy zatem Chrystusa z radością niosąc Jego krzyż, bo On sam zaprasza nas do naśladowania”. św. Antoni z Padwy
Ps. Odwracając słowa z psalmu, łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy Bóg faktycznie jest moim pasterzem i przez to nie brak mi niczego? ks. Rafał Jarosiewicz
„Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. (J 11, 25 – 26)
„Gromienie diabła jest rzeczą ludzi wielkich, tych, co mają moc. My, słabi, możemy tylko uciekać się do Imienia Jezus”. św. Antoni z Padwy
Ps. Życie na wieki związane jest z wiarą w Jezusa. Z tej wiadomości, którą dał sam Bóg powinna do nas płynąć wielka nadzieja. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. (Łk 1, 37)
„Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie”. św. Antoni z Padwy
Ps. Z jednej strony znamy tekst o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a z drugiej strony tak trudno nam uwierzyć, że w sprawach, w których my nie mamy rozwiązania, On to rozwiązanie ma dla nas gotowe. ks. Rafał Jarosiewicz
„Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych!” (Ps 34, 14)
„Nie dopuszczaj gniewu do serca twego, a gdy już tam jest, broń mu wstępu na oblicze”. św. Antoni z Padwy
Ps. To od nas zależy, co, jak, i gdzie będziemy mówić – nigdy o tym nie zapominajmy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe”. (Ps 106, 3)
„Powściągnij język, aby w słowach nie wybuchnął (gniew), a gdy to się stało, strzeż się, aby się czynem nie objawił”. św. Antoni z Padwy
Ps. Czynić w każdym czasie to, co sprawiedliwe, to nieustannie być podłączonym do Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia”. (J 5, 24)
„Od bliźniego jest życie lub śmierć. Bo jeżeli pozyskaliśmy brata, Boga pozyskaliśmy; ale jeżeli zgorszyliśmy brata, zgrzeszyliśmy przeciw Chrystusowi”. św. Antoni z Padwy
Ps. Kto słucha Słowa Bożego ten przecież je zachowuje na miarę swoich możliwości, i stąd ma szansę uniknąć sądu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. (J 5, 14)
„Kto chce mieć w sobie Boga i znaleźć pewną drogę wewnętrznego zjednoczenia się z Nim, powinien trwać w Jego rodzinie (w Kościele)”. św. Antoni z Padwy
Ps. Okazuje się, że niektóre rodzaje grzechów powodują chorobę. ks. Rafał Jarosiewicz
„Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia”. (Ps 89, 2)
„Ze względu na Boga w tym, co dobre, miłujesz siebie. I tak samo powinieneś czynić w stosunku do twojego bliźniego”. św. Antoni z Padwy
Ps. Bóg chce, abyśmy głosili Jego wierność przez wszystkie pokolenia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: Widzimy, grzech wasz trwa nadal”. (J 9, 41)
„Są dwie rzeczy, które powinny naprowadzić nas na pokorę: ubóstwo naszego istnienia oraz szybko uciekające życie”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jezus tak precyzyjnie dobiera słowa, że wielu tych, którzy słuchają Jego nauki nie wytrzymuje, ponieważ przyjęcie tego oznaczałoby konieczność nawrócenia. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 119

Top