SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1380)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze...” Ez 18, 21
”Kto szuka rzeczy ziemskich zamiast niebiańskich, utraci jedne i drugie. Kto zaś przenosi rzeczy niebiańskie nad ziemskie, zyska jedne i drugie”. św. Jan Chryzostom
Ps. Bóg w swoim miłosierdziu daje nieustannie łaskę przemiany i powrotu do Niego. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”. Mt 7, 12
”Pamiętaj, że gdy dostaniesz w moc swoją tego, kto cię obraził, o wiele wspanialszą i korzystniejszą rzeczą jest oszczędzić go, niż zgładzić”. św. Jan Chryzostom
Ps. Powyższa zasada, jako złota zasada, jakiej uczy Pan Jezus daje nam odpowiedzi, jak postępować wobec każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
”Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę”. Syr 51, 13 - 14
”Każdy cnotliwy i rozsądny wie dobrze, że prawda nigdy się nie starzeje, nigdy się nie zmienia, nigdy nie przestanie być prawdą”. św. Jan Chryzostom
Ps. Papież Franciszek wielokrotnie zachęca, aby początkiem wszelkiego rozeznawania było pokorne zwrócenie się do Boga w prośbie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi”. Ps 34, 16 - 17
”Więcej niż grzech pobudza Boga do gniewu obojętność grzeszników.” św. Jan Chryzostom
Ps. Pan Bóg upodobał sobie w prawości i w wierności. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan!” Kpł 19. 11 - 12
”Bóg nie dlatego zagroził nam piekłem, żeby chciał nas do niego wtrącić, ale by nas skłonić do wyzwolenia się z tyranii piekła”. św. Jan Chryzostom
Ps. Bóg, każde ze swoich dzieci, wzywa do prawości w myślach, słowach i czynach. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą”. Rdz 2, 7
”Nie dlatego narodziliśmy się, by jeść, pić i ubierać się, ale by się podobać Bogu i dostąpić dóbr przyszłych”. św. Jan Chryzostom
Ps. To Trójjedyny Bóg jest dawcą wszelkiego życia. On wyznacza początek i kres ludzkiemu istnieniu. ks. Rafał Jarosiewicz
”Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników”. Łk 5, 31 - 32
”Umiejmy patrzeć na wszystko jasnym wzrokiem miłości”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Uznanie przed Bogiem swojej słabości i grzeszności daje szansę na spotkanie z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz
”Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami”. Am 5, 14
”Chciejcie więc jak Ona, święta i nieskalana, być wiernymi służebnicami Pańskimi, gotowymi do spełnienia Jego woli, czy będzie ona jasna i miła, czy też przyniesie krzyż i cierpienia”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Szukanie dobra jest już otwieraniem się na życie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą”. Ps 1, 1 - 2
”Oto moja recepta szczęścia: ciesz się z tego, co Bóg ci da dobrego”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Do rozmyślania nad Słowem Bożym Bóg przywiązał niezliczoną ilość łask. ks. Rafał Jarosiewicz
”Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego”. Ps 51, 12 - 13
”Wpatruj się w Maryję, Uzdrowienie Chorych, a nauczysz się jak być na wzór Maryi jeśli nie uzdrowieniem, to promykiem radości dla chorych”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Wołanie o serce czyste i ducha prawego, to jedna z modlitw ludzi pokornych. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 5 z 69

Top