SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2163)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. (Dz 1, 7 – 8)
„Moją wielką radością jest nadzieja na przyszłą chwałę”. św. Edyta Stein
Ps. Z mocą Ducha Świętego związane jest świadectwo wiary – nigdy nie możemy o tym zapominać. ks. Rafał Jarosiewicz
„Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga”. (J 16, 27)
„Nie próbuj stawać się sędzią pokoju. Tylko Bóg ma do tego prawo. Twoją misją jest być pokoju aniołem”. św. Edyta Stein
Ps. Wiara w Jezusa jest szczególnie ceniona przez Ojca. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie”. (Ps 47, 9)
„Żadne dzieło duchowe nie rodzi się bez wielkich boleści”. św. Edyta Stein
Ps. Królowanie Boga i zasiadanie na Jego świętym tronie to fakt. ks. Rafał Jarosiewicz
„Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie!” (Ps 98, 4)
„Bóg dostraja swoje słowa do miary człowieka”. św. Edyta Stein
Ps. Czasem trudno jest nam pogodzić weselenie się, granie i wykrzykiwanie z oddawaniem chwały Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe”. (J 16, 12 – 13)
„Kto należy do Chrystusa, musi przeżyć całe Jego życie”. św. Edyta Stein
Ps. Nawet rzeczy przyszłe, gdy stajemy do modlitwy, Duch Święty chce nam pokazywać. ks. Rafał Jarosiewicz
„Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom”. (Dz 16, 31)
„Miłość Chrystusowa nie zna granic, nie kończy się nigdy, nie cofa się na widok brzydoty czy brudu”. św. Edyta Stein
Ps. Obietnica złożona przez Pawła i Sylasa pokazuje nadzieję wynikającą z naszej wiary, która będzie promieniować na innych. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem”. (Ps 149, 4)
„Z sobą samym miej cierpliwość – Pan ma ją również”. św. Edyta Stein
Ps. Pokora to jedno ze słów, które w słowniku Boga pojawia się dość często. ks. Rafał Jarosiewicz
„Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne”. (Dz 15, 28)
„Chrystus jest naszą Drogą. Wszystko polega na tym, aby zrozumieć, jak iść za Jego przykładem”. św. Edyta Stein
Ps. Powinien nas interesować taki rodzaj współpracy z Duchem Świętym, aby w naszym życiu stawało się to, co stało się w życiu apostołów. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi”. (J 15, 18 – 19)
„Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić”. św. Edyta Stein
Ps. Nienawiść ze strony świata nie powinna nas dziwić. ks. Rafał Jarosiewicz
„To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. (J 15, 17)
„Od pierwszych dni życia wiedziałam, że o wiele ważniejszym jest być dobrym niż mądrym”. św. Edyta Stein
Ps. Przykazanie Jezusa nie jest na jakiś czas, lub tylko do wybranych osób – ono jest na zawsze, i do wszystkich. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 5 z 109

Top