-->

Śniadania za 30 minut

Punktem wyjścia akcji trwającej nieprzerwanie od lutego 2018 r. jest codzienne ofiarowanie ubogim pełnowartościowego posiłku. Spożywanie go odbywa się przy wspólnym stole, w atmosferze wzajemnego szacunku, otwartości, akceptacji, poznawania się, rozmów. 
Wspólny posiłek ma też sprzyjać doświadczeniu postawy służby ze strony...

 

„Ewangelizowanie ubogich: to jest misja Jezusa; jest to także misja Kościoła i każdego ochrzczonego w Kościele.
Cóż jednak oznacza ewangelizowanie ubogich? Oznacza zbliżenie się do nich, służenie im, wyzwolenie ich z ucisku, a to wszystko w imię Chrystusa i z Duchem Chrystusa, ponieważ On jest Ewangelią Boga, Miłosierdziem Boga, wyzwoleniem Boga.”
papież Franciszek

„Śniadanie za 30 minut” to inicjatywa Fundacji SMS Z NIEBA i Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, ukierunkowana na podążanie za wskazaniami papieża Franciszka w odniesieniu do ewangelizacji osób bezdomnych, samotnych, starszych, wykluczonych społecznie.
Punktem wyjścia akcji trwającej nieprzerwanie od lutego 2018 r. jest codzienne ofiarowanie ubogim pełnowartościowego posiłku. Spożywanie go odbywa się przy wspólnym stole, w atmosferze wzajemnego szacunku, otwartości, akceptacji, poznawania się, rozmów.
Wspólny posiłek ma też sprzyjać doświadczeniu postawy służby ze strony odpowiedzialnych za przebieg śniadaniowych spotkań, a przez to stopniowemu rozpoznaniu własnej wartości i godności przez tych, który wskutek różnych zawirowań życiowych je zatracili.
Beneficjenci inicjatywy mają również okazję do doświadczenia znaczenia postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz wartości czasu, którym dysponują. Związane jest to z zobowiązaniem do punktualnego przybycia na spotkanie na godzinę 8:30 w stanie trzeźwości oraz z ofiarowaniem pół godziny czasu z własnego poranka na udział we wspólnej modlitwie. W ten sposób, codzienne śniadaniowe spotkanie staje się najpierw szansą spotkania z żywym Bogiem w Jego Słowie, wychodzącym naprzeciw problemom ich codzienności. Odbywa się to podczas wspólnego czytania fragmentu Pisma Świętego i słuchania konferencji go wyjaśniającej. Czas wspólnej modlitwy to także możliwość udzielenia w wolności odpowiedzi na zaproszenie Boga do relacji z Nim, wyrażonej w prostych, spontanicznych wezwaniach modlitewnych w formie prośby, dziękczynienia czy uwielbienia.
„Śniadania” na przestrzeni czasu stały okazją do podejmowania szeregu dodatkowych działań wspierających ubogich, począwszy od tych najprostszych, polegających na zaspokojeniu potrzeb higienicznych, przez możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, pomocy w załatwianiu formalności urzędowych, niezbędnych do codziennego funkcjonowania w rzeczywistości społeczno – prawnej, pomocy psychologicznej (od września 2019 r.), po dodatkowe, wieczorne „spotkania wielkopostne” w formie wspólnych kolacji i udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, cykliczne uczestnictwo we Mszy Świętej parafialnej czy całodzienny wyjazd integracyjny.
Inicjatywa stopniowo rozszerza swój zasięg, wychodząc naprzeciw potrzebom ubogich i zmierzając do udzielania im możliwie całościowego wsparcia w przywracaniu - utraconej w ich własnych oczach - godności dziecka Bożego oraz pełnowartościowego członka społeczeństwa i Kościoła.

Top