Z Dzienniczka św. s. Faustyny (597)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna „Powiedział mi Pan: O, jak bardzo kocham dusze, które Mi zupełnie zaufały – wszystko im uczynię”. (294)

św. Faustyna „Powiedział mi Pan: I jeszcze ci coś powiem – nie tylko bierz te łaski dla siebie, ale i dla bliźnich, to jest zachęcaj dusze, z którymi się stykasz do ufności w nieskończone miłosierdzie Moje”. (294)

św. Faustyna „Powiedział mi Pan: Ciesz się i raduj, i bierz tyle z Serca Mojego, ile udźwignąć możesz, bo wtenczas lepiej mi się podobasz”. (294)

św. Faustyna „Powiedział mi Pan: I ty, jeśli ci udzielam większych łaski, to nie wymawiaj się żeś niegodna ich. Ja wiem o tym”. (294)

św. Faustyna „W pewnej chwili powiedział mi Pan: Postępuj, jak żebrak, który nie wymawia się jak dostanie większą jałmużnę, ale raczej dziękuje serdeczniej”. (294)

św. Faustyna „Spowiednik jest dla mnie wyrocznią, słowa jego jest święte – mówię to o kierowniku”. (Dz 293)

św. Faustyna „Miłość czysta daje mi poznać Boga i zrozumieć wiele tajemnic”. (293)

św. Faustyna „Nic nie rozumuje w życiu wewnętrznym, nic nie rozbieram – jakimi drogami mnie duch Boży prowadzi, wystarcza mi to, że wiem, że jestem kochana i ja kocham”. (293)

św. Faustyna „Kiedy mnie Jezus zachwycił Swą pięknością i pociągnął ku Sobie, wtenczas ujrzałam co Mu się w duszy mojej nie podoba i postanowiłam za wszelką cenę to usunąć i z pomocą łaski zaraz to usunęłam. Ta wielkoduszność podobała się Panu i od tej chwili Bóg zaczął udzielać mi łask wyższych”. (293)

św. Faustyna „Kiedy dusza szczerze kocha Boga, to nie powinna się niczego lękać w swym życiu duchownym. Niech się podda wpływowi laski i niech się nie ogranicza w łączeniu z Panem”. (292)

Strona 1 z 30
Top