Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1139)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

Jezus dał mi poznać, jak Mu jest miła modlitwa wynagradzająca". (320)
Adoracja nocna w czwartki. Odprawiłam adorację od godziny jedenastej do godziny dwunastej. Tę adorację odprawiłam za nawrócenie zatwardziałych grzeszników, a szczególnie za tych, którzy stracili nadzieję w miłosierdzie Boże. Rozważałam, jak wiele Bóg wycierpiał i jak wielką nam okazał miłość, a my nie wierzymy, że Bóg nas tak miłuje. O Jezu, kto to zrozumie? Co za boleść dla naszego Zbawcy i czym nas przekona o swej miłości, jeżeli śmierć sama nas przekonać nie może? Zaprosiłam niebo całe, aby razem ze mną wynagradzało Panu za tę niewdzięczność niektórych dusz". (319)
Nigdy nie jestem sama, bo On (Jezus) mi jest stałym towarzyszem". (318)
Z Nim (Jezusem) idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę, żyję w Nim, a On we mnie". (318)
(...) to, że czuję (...) Boga w duszy, nie przeszkadza mi nic do spełnienia obowiązków; nawet wtenczas, kiedy załatwiam najważniejsze sprawy, wymagające uwagi, nie tracę obecności Boga w duszy i jestem z Nim ściśle złączona" (318)
Czuję, że jest Bóg w sercu moim" (318)
Czuję nieraz po Komunii świętej obecność Bożą w szczególny sposób, odczuwalny". (318)
O Boże mój, nadziejo moja jedyna, w Tobie położyłam ufność całą i wiem, że nie będę zawiedziona". (317)
św. Faustyna „Cierpienie jest stałą towarzyszką mojego życia”. (316)
św. Faustyna „(...) dusza moja jest przygotowana na cierpienia”. (316)
Strona 1 z 57

Top