Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1685)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)


„Chwała i uwielbienie miłosierdziu Bożemu niech płynie od wszelkiego stworzenia po wszystkie wieki i czasy”. (1005)

„O wolo Boga wszechmocnego, tyś moją rozkoszą, tyś moją radością”. (1004)

„Szczęśliwa dusza, która umie kochać bez zastrzeżeń, bo w tym jej wielkość”. (997)

„Dziś przez dłuższą chwilę odczułam mękę Pana Jezusa, wtem poznałam, jak wiele dusz potrzebuje modlitwy. Czuję, że się przemieniam cała w modlitwę, by wyprosić miłosierdzie Boże każdej duszy”. (996)

„Niewielka to rzecz, kochać Boga w pomyślności i dziękować Mu, jak wszystko się nam dobrze dzieje, ale wielbić Go wśród największych przeciwności, i kochać Go, dla Niego samego, i położyć w Nim nadzieję”. (995)

„O, wielka to dusza, gdy wśród cierpienia stoi wiernie przy Bogu i pełni Jego wolę”. (995)

„O, jak bardzo się dziwię, że ludzie niektórzy sami siebie oszukują, którzy mówią: nie ma wieczności”. (990)

„Wszystko, co jest wielkie i piękne – w Bogu jest; poza Bogiem nie ma piękna ani wielkości”. (990)

„Miłość, miłość i jeszcze raz miłość Boga, ponad to nie ma nic większego ani w niebie, ani na ziemi. Największa wielkość to jest – miłować Boga, prawdziwa wielkość jest w miłości Bożej, prawdziwa mądrość jest - miłować Boga”. (990)

„Ja wiem dobrze, że Ty, o Panie, dzieł naszych nie potrzebujesz, Ty żądasz miłości”. (989)
Strona 1 z 85

Top