Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1185)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna „To wielka rzecz umieć wykorzystać chwilę obecną”. (296)
św. Faustyna „Życie moje nie jest monotonne i szare, ale jest urozmaicone jako ogród wonnymi kwiatami, że nie wiem wreszcie, który wpierw kwiat zerwać: czy lilię cierpień, czy różę miłości bliźniego, czy fiołek pokory”. (296)
św. Faustyna „Dobro najwyższe, pragnę Cię kochać, tak jak nikt na ziemi jeszcze Cię nie kochał. Pragnę Cię uwielbiać każdym momentem życia mojego i wolę swoją ściśle jednoczyć ze świętą wolą Twoją”. (296)
Jezus do św. Faustyny „Dam ci umocnienie w duszy i światło, i dowiesz się z ust zastępcy Mojego, że Ja jestem w tobie, a niepokój rozwieje się jak mgła przed promieniem słońca”. (295)
Jezus do św. Faustyny „Nie polegaj na stworzeniach, chociażby w rzeczy najmniejszej, bo to mi się nie podoba. Ja sam chcę być w duszy twojej”. (295)
Jezus do św. Faustyny „ (…) nie lękaj się niczego, jak byłem tu twoim początkiem, tak też będę twoim końcem”. (295)
Jezus do św. Faustyny „(...) zawsze będę przy tobie, jeżeli zawsze będziesz dzieckiem małym”. (295)
św. Faustyna „O mój Mistrzu, kiedy Ty mnie prowadzisz, to wszystko mi idzie łatwo, i proszę Cię, Panie, nie odstępuj nigdy ode mnie”. (295)
św. Faustyna „W tej chwili zapytał mnie Jezus: Dziecię Moje, jak ci idą rekolekcje? Odpowiedziałam: Jezu, przecież Ty wiesz jak mi idą. Tak, wiem, ale Ja chcę usłyszeć z ust i serca twego”. (295)
Jezus do św. Faustyny „O, jak bardzo kocham dusze, które Mi zupełnie zaufały - wszystko im uczynię”. (294)
Strona 6 z 60

Top