Kurs Biblijny: Bóg radzi (1416)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Chcesz zobaczyć co człowiek ma w sercu? Uważnie go słuchaj. Łk 6, 45 „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.
Jeżeli będziemy wiedzieli co chcemy zebrać, będziemy wiedzieli do jakiego „drzewa” chcemy podejść. Łk 6, 44 „Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron”.
Złe drzewo nie może wydawać dobrego owocu. To jest wielka pomoc w rozpoznaniu Bożych dróg Łk 6, 43 „Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc”.
Słowa Jezusa, w niektórych miejscach Ewangelii, nie mają nic z tkliwego zapewniania, że wszystko będzie dobrze Łk 6, 42 „Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”.
Pytania, które zadaje Jezus mają bardzo wielkie znaczenie, prowadzą do odkrycia wielu motywacji, które nami kierują Łk 6, 41 „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?”
Dobrze jest stawiać sobie pytanie, co oznaczają słowa Jezusa: „być w pełni wykształconym”, aby być jak Mistrz Łk 6, 40 „Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel”.
Prowadzenie niewidomego przez niewidomego nie jest najlepszym sposobem na pokonywanie drogi Łk 6, 39 „Opowiedział im też przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?”
Jeżeli Jezus zapewnia nas, że odmierzone zostanie nam miarą, jaką my mierzymy – warto zwrócić uwagę na to, co dostajemy Łk 6, 38 „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływająca wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miara, jaką wy mierzycie”.
Trudno jest uwierzyć, że absolutnie w żadnej sprawie nie powinniśmy sądzić innych, ani nie potępiać – a to przychodzi nam z taką łatwością Łk 6, 37 „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”.
Bardziej w naszym życiu przychodzi nam chęć kierowania się sprawiedliwością, niż miłosierdziem, podczas gdy Jezus zachęca do tego drugiego Łk 6, 36 „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.
Strona 1 z 71

Top