Kurs Biblijny: Bóg radzi (2574)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Wzięcie do siebie Maryi to nic innego, jak zaopiekowanie się. Jednak w porządku duchowym, to Maryja zaopiekowała się od tego momentu ludzkością. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 27 „Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.
Jezus, ukazując Maryi Jana, ukazał całą ludzkość, i nią Maryja się opiekuje. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 26 „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój”.
To przy krzyżu Jezusa stała Maryja i pozostałe kobiety. Czasem niestety patrzymy w nie biblijny sposób na tę scenę. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 25 „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”.
Pisma, co do jednego, spełniają się w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg tym samym pokazuje, jak precyzyjnie realizuje plan zbawienia. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 23 – 24 „Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze”.
Okazuje się, że nawet napis może przeszkadzać. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 20 – 22 „Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał, napisałem”.
Piłat, choć nie do końca świadomie, realizuje także część zbawczego planu Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 19 „Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”.
Krzyżowanie za czasów Rzymian było jedną z najbardziej haniebnych śmierci. Praktykowano je, aby przestrzec innych. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 18 „Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa”.
Jezus, biorąc krzyż na ramiona, realizuje wszystkie proroctwa, i potwierdza to, czego nauczał przez całe swoje życie. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 17 „A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota”.
Gdy tłum przejmuje inicjatywę, trudno dawać jakikolwiek argument merytoryczny. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 15 - 16 „A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa”.
Biblijna godzina szósta to w naszym systemie liczenia czasu dwunasta. W południe to wszystko się zaczęło. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 14 „Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz!”
Strona 1 z 129

Top