Kurs Biblijny: Bóg radzi (1887)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Porywczość uczniów wielokrotnie jest naprawiana przez Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 50 – 51 „I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie, dosyć! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go”.
Do czasu Paschy Jezusa oraz zesłania Ducha Świętego, w uczniach Jezusa ciągle widać więcej z wpływu myślenia tego świata, niż z nauki Mistrza. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 49 „Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem?”
Jezus wprost komunikuje wiele rzeczy, ale do końca pozostawia wolną wolę. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 48 „Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?”
Bycie uczniem Jezusa wcale nie zabezpiecza nas przed zdradą Mistrza. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 47 „Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i podszedł do Jezusa, aby Go pocałować”.
Jezus zachęca, abyśmy korzystali z modlitwy jako z tarczy. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 46 „Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.
Zasypianie ze smutku zasadniczo dotyka mężczyzn. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 45 „Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku”.
Medycznie jest to udowodnione, że taki stan organizmu jest możliwy. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 44 „Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię”.
Kiedy decydujemy się, by wypełnić wolę Bożą, możemy liczyć się z tym, że doświadczymy podobnych rzeczy, jak Jezus – umocnienia przez anioła. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 43 „Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go”.
Wypełnienie woli Ojca to „główny pokarm” Pana Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 41 – 42 „A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”
Modlitwa ma bezpośredni wpływ na to, czy ulegamy pokusie – musimy nieustannie o tym pamiętać. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 40 „Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.
Strona 1 z 95

Top