Kurs Biblijny: Bóg radzi (2727)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Wybór, którego dokonywali apostołowie będzie powtarzany przez wieki przez wszystkich pragnących wypełnić wolę Bożą biskupów. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 6, 5 „Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochowa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii”.
Rozumienie tego, co powinni robić apostołowie wynika z ich głębokiej relacji z Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 6, 4 „My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”.
Gdy przychodzą konkretne problemy, apostołowie nie boją się podejmować decyzji, które potem może stosować Kościół. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 6, 3 „Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie”.
Apostołowie od samego początku dostrzegają, czym powinni się zajmować po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 6, 2 „Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów”.
Problemy w pierwotnym Kościele nie różniły się wiele od tych, które my dzisiaj mamy. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 6, 1 „Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy”.
Apostołowie doskonale znają swoją misję, i wypełniają ją najlepiej, jak tylko potrafią. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 5, 42 „Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach, i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie”.
Ucieszenie się z powodu cierpienia dla imienia Jezus to piękny znak dojrzałości. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 5, 41 „A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa”.
Apostołowie nie specjalnie przejmują się tym, co im nakazują lub czego zakazują. Dla nic najważniejsze jest wypełnienie woli Bożej. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 5, 40 „A przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili”.
Podpowiedzi Gamaliela są nieustannie aktualne w duchowych sprawach, jakimi się obecnie zajmujemy. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 5, 38 - 39 „Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go”.
Gamaliel, podając kryteria rozeznawania, pokazuje, że prawdziwe dzieło przetrwa próbę czasu. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 5, 37 „Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni”.
Strona 1 z 137

Top