Kurs Biblijny: Bóg radzi (1655)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Prosta zasada rozeznawania według Jezusa sprawia, że możemy dostrzec, patrząc na nasze serce, w czym albo w kim pokładamy swoją ufność Łk 12, 34 „Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”.
Jezus daje nam możliwość posiadania już tu na ziemi „skarbu niewyczerpanego w niebie” Łk 12, 33 „Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy”.
Jezus, patrząc na małą trzódkę, pokazuje pragnienie serca Boga Łk 12, 32 „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”.
Zabieganie o królestwo Boże daje szansę na to, aby Pan Bóg mógł pokazać, jak troszczy się o nas Łk 12, 31 „Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane”.
Odpowiadając na pytania, które niepokoją serce człowieka Jezus na nowo kieruje nasz wzrok na to, co jest ważne Łk 12, 29 – 30 „I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni! O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie”.
Porównanie do świata przyrody i używanie przykładów kwiatów, drzew, pogody… to wielokrotne działanie Jezusa, abyśmy mogli coś pojąć z Jego nauki Łk 12, 27 – 28 „Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary!”
Bóg pokazuje, że dla Niego przedłużenie życia to drobna rzecz Łk 12, 26 „Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne?”
To Bóg ostatecznie panuje nad tym, ile człowiek żyje na tym świecie Łk 12, 25 „Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia?”
Pan Jezus wielokrotnie dobiera przykłady z codziennego życia, aby wytłumaczyć jakąś prawdę, którą chce przekazać Łk 12, 24 „Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!”
Jezus, w różnych miejscach Ewangelii, nadaje kolejność właściwych wartości różnym sprawom w życiu człowieka Łk 12, 23 „Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie”.
Strona 1 z 83

Top