Kurs Biblijny: Bóg radzi (1323)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Można chodzić do świątyni i mieć w sobie ducha nieczystego, ale zawsze wtedy nasze serce będzie krzyczało Łk 4, 33 – 34 „A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Moc słów Jezusa pochodzi z głębokiej relacji z Ojcem. Tego mamy się od Niego uczyć Łk 4, 32 „Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy”.
Patrząc na życie Jezusa, widać, że On wie co ma robić Łk 4, 31 „Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat”.
Jeżeli nie było wobec nas jeszcze nigdy przemocy, jakiej dopuszczano się na Jezusie, to może mało w nas podobieństwa do Niego Łk 4, 29 – 30 „Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na sok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się”.
Słowo Boże wielokrotnie napotyka opór w naszych sercach, kiedy nie chcemy Go przyjąć, jak u faryzeuszów w synagodze Łk 4, 28 „Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem”.
Bóg wybiera łaski, którymi obdarowuje danego człowieka, przygotowując inne łaski dla innego Łk 4, 25 – 27 „Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Syjońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Jezus doskonale zna tych, do których mówi, ale nie ma wpływu na wolną wolę, ponieważ sam sobie ją, jako Bóg u nich ograniczył Łk 4, 24 „I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”.
Faryzeusze, nie chcąc przyjąć Słowa od Jezusa, nawet Słowa, które On mówi nie są w stanie usłyszeć Łk 4, 23 „Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”.
Trochę wiedzy nie z tego świata daje sporo refleksji Łk 4, 22 „A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa?”
Jezus wie, kim jest, i jaka jest Jego misja, dlatego też śmiało może pokazywać, jak na Nim wypełniają się Boże obietnice Łk 4, 21 „Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.
Strona 1 z 67

Top