Kurs Biblijny: Bóg radzi (2384)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Chodzenie w ciemności wielokrotnie jest demaskowane przez Jezusa, ponieważ On pragnie szczęścia dla każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
J 12, 35 „Odpowiedział im więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie”.
Jezus wielokrotnie tytułuje się określeniem Syn Człowieczy, nie odkrywając wprost swojego bóstwa. ks. Rafał Jarosiewicz
J 12, 34 „Na to tłum Mu odpowiedział: Myśmy się dowiedzieli z Prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż Ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy?”
Jezus doskonale wie, co czeka Go ze strony człowieka, a jednocześnie do końca chce wypełnić wolę Bożą. ks. Rafał Jarosiewicz
J 12, 33 „To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć”.
Z wysokości krzyża Jezus, przez litość nad sobą, budzi nasze serca do miłości. ks. Rafał Jarosiewicz
J 12, 32 „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.
Przyjście na świat Jezusa to śmierć zadana śmierci. ks. Rafał Jarosiewicz
J 12, 31 „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony”.
Jezus jasno mówi, że znaki dawane są ze względu na nas, gdyż On tych znaków dla siebie nie potrzebuje. ks. Rafał Jarosiewicz
J 12, 30 „Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was”.
Ci, którzy idą za Jezusem słyszą różne słowa w tym samym czasie. To powinno nas wiele uczyć. ks. Rafał Jarosiewicz
J 12, 29 „Tłum stojący to usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego”.
Jezus, będąc blisko w relacji z Ojcem, pokazuje do jakiej relacji także nas zaprasza. ks. Rafał Jarosiewicz
J 12, 28 „Ojcze, wsław Twoje imię! Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię”.
Misja Jezusa na tym świecie jest przez Niego doskonale znana i realizowana, pomimo tego, że tak wielu chce Mu ją odebrać. ks. Rafał Jarosiewicz
J 12, 27 „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę”.
Jezus składa wiele obietnic, które mają nas budzić do miłości. ks. Rafał Jarosiewicz
J 12, 26 „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.
Strona 1 z 120

Top