Kurs Biblijny: Bóg radzi (776)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Chrzest w Duchu Świętym pochodzi od samego Jezusa Mk 1, 8 „Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

Jan dobrze wie kim dla niego jest Jezus Mk 1, 7 „I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”.

 

Życie proroków często odbiega w stroju i zachowaniu od normy Mk 1, 6 „Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym”.

 

Kiedy zaczynamy głosić Ewangelię - pojawiają się tłumy Mk 1, 5 „Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy”.

Są ludzie, jak Jan Chrzciciel, którzy przecierają szlaki Mk 1, 4 „Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów”.

Każdy z nas wezwany jest, aby być jak Jan Chrzciciel Mk 1, 3 „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! „ 

Pan Bóg uwiarygodnia misję swojego Syna także przez Jana Chrzciciela Mk 1, 1 – 2 „Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją”.

Jezus wyraźnie mówi, żeby nie wybierać czego będziemy nauczać, ale chce byśmy zachowywali wszystko Mt 28, 20 „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

Nakaz Jezusa nie jest czasowy Mt 28, 19 „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Jezus jasno i bez żadnego skrępowania pokazuje, do kogo należy cała władza na niebie i na ziemi Mt 28, 18 „Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”.

Strona 1 z 39
Top