Kurs Biblijny: Bóg radzi (1171)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Wiele decyzji podejmowanych jest przez tych, którzy są przy Bogu ze złym rozeznaniem Mk 15, 1 „Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi”.

Zrozumienie słów Jezusa czasem powoduje płacz Mk 14, 72 „I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem”.

Zwykłe sytuacje weryfikują wiarę uczniów Mk 14, 66 – 71 „Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła: I tyś był z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: To jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka, o którym mówicie”.

Jezus za swoje konsekwentne postępowanie często doświadcza oplucia i odrzucenia Mk 14, 65 „I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: Prorokuj! Także słudzy bili Go pięściami po twarzy”.

Czasem wystarczy kilka słów Jezusa, aby wyrazić swoją opinię na dany temat Mk 14, 64 „Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci”.

Interpretacja słów Jezusa często zależy od tego, co chce Mu się przypisać Mk 14, 63 „Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków?”

Kiedy Jezus odpowiada, Jego słowa przekraczają ludzkie poznanie Mk 14, 62 „Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi”.

Jezus odpowiada także tym, że milczy. Czasem to najlepsza obrona Mk 14, 60 – 61 „Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?”

Jezus doskonale zna losy każdego ucznia, choć nie wszyscy są tak wyrywni, jak Piotr Mk 14, 29 „Na to rzekł Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!”
Jezus ma samoświadomość swojego zmartwychwstania, jeszcze przed swoją śmiercią Mk 14, 28 „Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei”.
Strona 1 z 59
Top