Kurs Biblijny: Bóg radzi (1990)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jan wprawia w zadziwienie, jako ten, który ma przygotować drogę dla Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 24 – 25 „A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”
Jan, wiedząc kim jest, nie uzurpuje sobie misji kogokolwiek innego. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 21 – 23 „Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”.
Jan przychodzi, aby Jezus był wywyższony. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 19 – 20 „Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem”.
To przez Jezusa tak wiele wiemy o Bogu Ojcu. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 18 „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył”.
Jezus, przynosząc łaskę po łasce, otwiera nam śmiały przystęp do Ojca. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 17 „Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa”.
Wszystkie łaski, które spływają na nas są darem otrzymanym ze względu na Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 16 „Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce”.
Jan zna misję Jezusa, i wie kim On jest, wiedząc, że to on się narodził pierwszy, a nie Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 15 „Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”.
Słowo, które przyszło na świat spowodowało całkowitą zmianę historii zdarzeń. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 14 „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”.
Narodzić się z Boga – oto pragnienie Jezusa skierowane do nas, aby faktycznie stało się w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 12 – 13 „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.
Bóg dał nam szansę odrzucenia Go, pomimo tak ogromnej miłości do nas – nie uczynił nas niewolnikami. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 11 „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”.
Strona 1 z 100

Top