Kurs Biblijny: Bóg radzi (2327)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Niektóre słowa Jezusa doprowadzają wręcz do chęci ukamienowania Go. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 57 – 59 „Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni”.
Kiedy Jezus mówi o Abrahamie, odkrywa tajemnice znajomości z nim, to sprawia tym samym, że do Jego słuchaczy mogą przychodzić różne wątpliwości. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 56 „Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się”.
W niektórych sytuacjach, pomimo bardzo dosadnej odpowiedzi danej przez Pana Jezusa i tak nadal jest ona nieprzyjęta. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 53 – 55 „Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie, Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy – kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję”.
Pomimo dość precyzyjnego tłumaczenia, słuchacze Jezusa, wśród uczonych w Prawie i faryzeuszów, nie potrafią Go pojąć. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 52 „Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy – a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”.
Zachowywanie nauki Jezusa jest przepustką na życie wieczne. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 51 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.
Jezus, ukazując fakt nie szukania własnej chwały, bardzo mocno wyznacza drogę uniżenia i pokory. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 50 „Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i sądzi”.
Jezus często odnosi się do obelg, które są pod Jego adresem. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 49 „Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie”.
Za czasów Jezusa nie można było powiedzieć gorszych słów o kimś, jak te, że jest Samarytaninem, a dodatkowo, że jest opętany przez diabła. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 48 „Odpowiedzieli Mu Żydzi: Czyż nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha?”
Dla Żydów słowa, że nie są z Boga nie były łatwe do przyjęcia, a mimo wszystko Jezus z tych słów nie rezygnuje. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 47 „Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście”.
Postawienie tak ostro pytania: „Kto z was udowodni Mi grzech?” – to ogromny znak otwarcia serca, co czyni w tej sytuacji Zbawiciel. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 46 „Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie?”
Strona 4 z 117

Top