Myśli Papieża Franciszka (1232)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„I tutaj jest klucz do naszego zbawienia, klucz do cierpliwości na naszej drodze życia, klucz do tego, by przezwyciężyć nasze pustynie: patrzeć na krzyż. Patrzeć na ukrzyżowanego Chrystusa. [Pytają:] «Ojcze i co powinienem robić?» - «Patrz na Niego. Patrz na Jego rany. Wejdź w nie». Dzięki tym ranom zostaliśmy uzdrowieni. Czujesz się zatruty, smutny, wydaje ci się, że twoje życie jest nieudane, jest pełne trudności i nawet choroby? Patrz na Niego”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-03/papiez-krzy_-msza-dom-sw--marty.html
„Oby Pan dał nam tę łaskę. Łaskę modlitwy zanoszonej do Niego w wolności, jak dzieci; modlitwy nieustannej, z cierpliwością. Ale przede wszystkim trzeba modlić się ze świadomością, że rozmawiam ze swoim Ojcem, a On mnie wysłuchuje. Oby Pan nauczył nas wzrastać w modlitwie wstawienniczej”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-03/papiez-msza-dom-sw--marty-modlitwa-mojzesz.html
„W modlitwie wstawienniczej potrzebne są dwie rzeczy: odwaga, tzn. parezja, odwaga i cierpliwość. Jeżeli chcę, aby Pan wysłuchał tego, o co proszę, to muszę iść, iść, iść i pukać do drzwi, pukać do serca Bożego, pukać tam... ale czy moje serce jest o tym przekonane? Jeżeli bowiem moje serce nie włączy się w pragnienia, w potrzeby osoby, za którą się modlę, nie będzie wtedy zdolne ani do odwagi, ani do cierpliwości”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-03/papiez-msza-dom-sw--marty-modlitwa-mojzesz.html
„W modlitwie wstawienniczej potrzeba cierpliwości: nie możemy obiecać komuś, że będziemy modlić się za niego i potem załatwiamy to jednym «Ojcze nasz», «Zdrowaś Maryjo» i na tym koniec. Nie. Jeżeli obiecuje się modlitwę za kogoś, trzeba iść tą drogą. I potrzeba cierpliwości”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-03/papiez-msza-dom-sw--marty-modlitwa-mojzesz.html
„Jest wielu chrześcijan, którzy się zatrzymali, którzy nie idą dalej; chrześcijanie zanurzeni w sprawach dnia codziennego – są dobrymi ludźmi – ale nie wzrastają, pozostają mali. To chrześcijanie, którzy stanęli w miejscu: zaparkowali w nim na stałe. Chrześcijanie zamknięci w klatce, którzy nie potrafią się wzbić z marzeniami do rzeczy pięknych, do których zaprasza nas Pan”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-03/papie_-franciszek-dom-w--marty-msza-homilia-chrzecijanin-radoc.html
„Kiedy Pan wchodzi w nasze życie, to czyni cud w każdym z nas, i każdy z nas wie, co Pan zrobił w jego życiu, ale na tym się nie kończy, to jest zaproszenie do pójścia dalej, do kontynuowania drogi, «szukania Bożego oblicza», jak mówi Psalm; szukajcie tej radości”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-03/papie_-franciszek-dom-w--marty-msza-homilia-chrzecijanin-radoc.html
„Także i dziś widzimy taki sposób wymierzania sprawiedliwości, kiedy na przykład chce się zrobić przewrót w jakimś kraju albo chce się zniszczyć jakiegoś polityka, by nie brał udziału w wyborach i wtedy pojawiają fałszywe informacje, oszczerstwa i sprawę powierza się sędziemu, jednemu z tych, którym podoba się wydawać wyroki bazując na takim modnym «sytuacyjnym pozytywizmie», i zapada wyrok. To społeczne linczowanie. I to stało się ze Szczepanem, taki był jego proces: przyprowadzają do sądu kogoś, kto już został oskarżony przez lud wprowadzony w błąd. To dzieje się także ze współczesnymi męczennikami, kiedy sędziowie nie mają możliwości przeprowadzenia rozprawy, bo oni już zostali osądzeni. Pomyślmy o Asii Bibi. Przez 10 lat w więzieniu, gdyż została oskarżona na podstawie oszczerstw i zachowania tłumu, który chciał jej śmierci. Wobec takiego nawału fałszywych informacji, które tworzą opinię, jakże często nic nie da się zrobić, absolutnie nic”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2020-04/papiez-franciszek-homilia-swieta-marta-2804.html
„Także my, wobec Pana, miejmy wolność w mówieniu o rzeczach takimi, jakimi są: «Panie, jestem grzesznikiem, pomóż mi». Podobnie jak Piotr podczas pierwszego cudownego połowu: «Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny». Mieć tę mądrość konkretu. Szatan bowiem chce, abyśmy żyli w odrętwieniu, letni, w szarości: ani dobrzy, ani źli, nie biali i nie czarni: szarzy. To życie, które nie podoba się Panu. Jemu nie podobają się ludzie letni. Autentyczność, aby nie być kłamcami. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy On jest wierny i sprawiedliwy w przebaczaniu: przebacza nam, kiedy jesteśmy konkretni, autentyczni. Życie duchowe jest bardzo proste, bardzo, ale my je komplikujemy przez różne niuanse, odcienie, i na koniec nigdzie nie dochodzimy...” – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2020-04/papiez-franciszek-msza-swieta-marta-homilia-grzech-autentycznosc.html
„Także my, wobec Pana, miejmy wolność w mówieniu o rzeczach takimi, jakimi są: «Panie, jestem grzesznikiem, pomóż mi». Podobnie jak Piotr podczas pierwszego cudownego połowu: «Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny». Mieć tę mądrość konkretu. Szatan bowiem chce, abyśmy żyli w odrętwieniu, letni, w szarości: ani dobrzy, ani źli, nie biali i nie czarni: szarzy. To życie, które nie podoba się Panu. Jemu nie podobają się ludzie letni. Autentyczność, aby nie być kłamcami. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy On jest wierny i sprawiedliwy w przebaczaniu: przebacza nam, kiedy jesteśmy konkretni, autentyczni. Życie duchowe jest bardzo proste, bardzo, ale my je komplikujemy przez różne niuanse, odcienie, i na koniec nigdzie nie dochodzimy...” – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2020-04/papiez-franciszek-msza-swieta-marta-homilia-grzech-autentycznosc.html
„I tutaj czyha coś, co może nas zmylić: powiedzenie «wszyscy jesteśmy grzesznikami» to tak jakby powiedzieć «dzień dobry», coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni – w ten sposób nie mamy prawdziwego poczucia grzechu. Nie, mówmy: ja jestem grzesznikiem, bo zrobiłem to, i to i tamto. Autentyczność, prawdziwość. Konkretność prawdy: prawda zawsze jest konkretna, a kłamstwa są jak eter, jak powietrze, nie można ich uchwycić. Prawda jest konkretna. Nie można iść do spowiedzi ze swoimi grzechami w sposób abstrakcyjny: «Tak, zrobiłem to, straciłem cierpliwość, zdarzyło się, że...», rzeczy abstrakcyjne. «Jestem grzesznikiem», konkret, «zrobiłem to; myślałem o tym, powiedziałem to». Konkret sprawia, że czuję się prawdziwym grzesznikiem, a nie grzesznikiem na niby”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2020-04/papiez-franciszek-msza-swieta-marta-homilia-grzech-autentycznosc.html
Strona 1 z 62

Top