Myśli Papieża Franciszka (1136)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Jeśli nasze poszukiwania i pragnienie znajdą pełne zaspokojenie w Chrystusie, to ukażemy, że zbawienie nie jest w rzeczach tego świata, ale w Tym, który nas umiłował i zawsze nas kocha: Jezusie, naszym Zbawicielu”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-03/papiez-franciszek-aniol-panski-1503.html
„Chrystus, Baranek zabity i zmartwychwstały, jest źródłem, z którego wypływa Duch Święty, który odpuszcza grzechy i odradza do nowego życia”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-03/papiez-franciszek-aniol-panski-1503.html
„Zjednoczeni z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale tworzymy jedno Ciało, którego On jest Głową”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-03/papiez-franciszek-po-aniele-1503.html
„Nasz Bóg daje nam poznać, że On zawsze działa w prostocie: w prostocie, w domu w Nazarecie, w prostocie codziennej pracy, w prostocie modlitwy... rzeczy proste”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-03/papiez-franciszek-homilia-dom-swietej-marty-1603.html
„Tak więc nasza nędza i brak sprawiedliwości stają się okazją do otwarcia się na królestwo niebieskie, na większą miarę, miarę Boga, która jest miłosierdziem”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-03/papiez-audiencja-ogolna-18-marca.html
„Każdy musi pamiętać, że potrzebuje przebaczenia oraz powinien okazywać przebaczenie, a także potrzebuje cierpliwości; oto tajemnica miłosierdzia: przebaczając drugiemu otrzymujemy przebaczenie”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-03/papiez-audiencja-ogolna-18-marca.html
„Żyjemy miłosierdziem i nie możemy sobie pozwolić, aby być bez miłosierdzia: to powietrze do oddychania.” – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-03/papiez-audiencja-ogolna-18-marca.html
„Za każdym razem, kiedy uczestniczymy we Mszy św., miłość Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego przekazuje się nam jako pokarm i napój, abyśmy mogli naśladować Go w codziennej drodze, w konkretnej posłudze braciom”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/09/03/anio%C5%82_pa%C5%84ski_%C5%BCycie_dla_boga_i_braci_jest_owocne_i_daje_rado/1334433
„Jeśli natomiast, tak jak Jezus, żyjemy dla Pana i kierujemy się w swym życiu miłością, to będziemy mogli zasmakować prawdziwej radości, a nasze życie nie będzie jałowe, lecz owocne”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/09/03/anio%C5%82_pa%C5%84ski_%C5%BCycie_dla_boga_i_braci_jest_owocne_i_daje_rado/1334433
Strona 1 z 57

Top