Myśli Papieża Franciszka (1517)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Nie można ewangelizować w teorii. Ewangelizacja odbywa się od człowieka do człowieka, od osoby do osoby. Wychodzi się od konkretnej sytuacji, nie od teorii. I głosi Jezusa Chrystusa, a moc Ducha Świętego popycha go, aby udzielił chrztu. Idź dalej, idź aż tam, gdzie czujesz, że skończyło się jego dzieło. Tak się ewangelizuje. Te trzy słowa są kluczem dla wszystkich nas, chrześcijan, którzy mamy obowiązek ewangelizować naszym życiem, przykładem, a także naszym słowem. «Wstań, wstań»; «podejdź»: bliskość; i «rozpocznij» od konkretnej sytuacji. To prosta metoda, ale to właśnie jest metoda Jezusa. Pan Jezus ewangelizuje w ten sposób. Ciągle w drodze, ciągle na ulicy, blisko ludzi, i ciągle rozpoczyna od konkretnych sytuacji, bliskich ludziom. Ewangelizować można tylko z tymi trzema postawami, dzięki mocy Ducha. Ale bez Niego nawet te trzy postawy nie pomogą. To Duch Święty stymuluje, aby powstać, podejść i rozpocząć od konkretu”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-04/papiezfranciszek-msza-domswmarty.html
„Ewangelizacja to nie dobrze ułożony plan prozelityzmu: «Idziemy w jedno miejsce i mamy wielu prozelitów, potem w drugim miejscu, wielu...» Nie. To Duch Święty podpowiada, co powinno się robić, aby nieść Słowo Boże, aby głosić imię Jezusa. Rozpoczyna mówiąc: «Wstań i idź». Wstań i idź w to miejsce. Nie istnieje ewangelizacja «z fotela». «Wstań i idź». Trzeba być ciągle w drodze. «Idź». W ruchu. Idź tam, gdzie masz głosić Słowo”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-04/papiezfranciszek-msza-domswmarty.html
„Kościół potrzebuje proroków. Powiem więcej: pragnie, aby każdy z nas był prorokiem. Nie krytykami, to inna rzecz. Inną rzeczą jest bycie sędzią, który ciągle krytykuje i nic mu się nie podoba: «Nie, to nie jest tak, nie w ten sposób, nie tędy droga; to musi być inaczej...» To nie jest prorok. Prorok to ktoś, kto się modli, w Bogu ma utkwiony wzrok, patrzy na swój lud, odczuwa ból, gdy lud błądzi, płacze – potrafi płakać nad ludem – ale umie także nadstawiać głowę”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-04/papiezfranciszek-msza-homilia-szczepan-prorok.html
„Zdarza się wiele razy, że grzechy, kompromisy życiowe, strach sprawiają, że zapominamy o pierwszym spotkaniu [z Jezusem], spotkaniu, które zmieniło nasze życie. Tak, nosimy czasem wspomnienie, ale takie zamglone: ono czyni nas chrześcijanami, ale letnimi. Chwiejni, sztuczni. Prośmy zawsze Ducha Świętego o łaskę bycia ludźmi konkretnymi. Jezus przeszedł przez moje życie, moje serce. Duch w nie wszedł. Potem, być może, o tym zapomniałem, ale pozostaje łaska pamięci o pierwszym spotkaniu”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-04/homilia-msza-dom-sw-marty-12-04-2018.html
„Musimy wystrzegać się duchowego lenistwa: jest nam dobrze, z naszymi modlitwami i liturgią, i to nam wystarczy. Nie! Wspinanie się na górę nie oznacza zapominania o rzeczywistości; modlitwa nie oznacza nigdy uchylania się od trudów życia; światło wiary nie służy pięknym duchowym wzruszeniom. Nie, to nie jest orędzie Jezusa. Jesteśmy wezwani do przeżywania spotkania z Chrystusem, abyśmy oświeceni Jego światłem, mogli je nieść i sprawiać, by wszędzie jaśniało. Zapalać małe światełka w sercach ludzi, być małymi lampkami Ewangelii, które niosą odrobinę miłości i nadziei: oto misja chrześcijanina”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/papiez-aniol-panski-28-02-2021.html
„Na drodze wiary często się gubimy, napotykając zgorszenie krzyża i wymagania Ewangelii, która żąda od nas, abyśmy poświęcili nasze życie na służbę i utracili je w miłości, zamiast zachowywać i bronić dla samych siebie. Potrzebujemy więc innego spojrzenia, światła, które dogłębnie oświetla tajemnicę życia i pomaga nam wyjść poza nasze schematy i poza kryteria tego świata. Także i my jesteśmy powołani, aby wejść na górę, aby podziwiać piękno Zmartwychwstałego, który zapala promienie światła w każdej chwili naszego życia i pomaga nam interpretować historię w oparciu o zwycięstwo paschalne”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/papiez-aniol-panski-28-02-2021.html
„Nie wszystkie modlitwy są równe i nie wszystkie są właściwe: sama Biblia zaświadcza o złym rezultacie wielu modlitw, które są odrzucane. Może czasami Bóg nie jest zadowolony z naszych modlitw, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bóg patrzy na ręce tych, którzy się modlą: aby uczynić je czystymi, nie trzeba ich obmywać, jeśli już, to trzeba powstrzymać się od złych uczynków”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-03/bog-objawia-swoja-bliskosc-i-otwiera-nas-na-modlitwe.html
„Kiedy idę do spowiedzi, to po to, aby doznać uzdrowienia, uleczyć swoją duszę. Aby wyjść z większym zdrowiem duchowym. Aby przejść od nędzy do miłosierdzia. A centrum spowiedzi nie są grzechy, które wypowiadamy, ale Boża miłość, którą otrzymujemy i której zawsze potrzebujemy. W centrum spowiedzi jest Jezus, który czeka na nas, słucha nas i nam przebacza. Pamiętajmy o tym: w sercu Boga jesteśmy wcześniej niż nasze błędy. I módlmy się, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z nową głębią oraz zaznali Bożego przebaczenia i nieskończonego miłosierdzia. I módlmy się, aby Bóg dał swojemu Kościołowi miłosiernych kapłanów, a nie gnębicieli”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-03/papiez-franciszek-intencja-modlitwy-marzec-20210.html
„Kochając naszych braci i siostry, pokazujemy sobie, światu i Bogu, że naprawdę Go kochamy i odpowiadamy, zawsze w niewystarczający sposób na Jego miłosierdzie. Dobry spowiednik zawsze wskazuje, obok prymatu miłości Boga, na nieodzowną miłość bliźniego jako codzienną siłownię, w której można ćwiczyć miłość do Boga. Aktualna intencja, aby nie popełnić ponownie grzechu, jest znakiem woli odpowiadania Miłości – podkreślił Papież. W ten sposób częste przystępowanie do sakramentu pojednania staje się, zarówno dla penitenta, jak i dla spowiednika, drogą uświęcenia, szkołą wiary, powierzania się, przemiany i odpowiedzi na miłosierną Miłość Ojca”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-03/kurs-online-na-temat-forum-wewnetrznego.html
„Doświadczenie uczy nas, że kto nie oddaje się miłości Bożej, oddaje się prędzej czy później czemuś innemu, trafiając «w objęcia» mentalności światowej, co w końcu przynosi gorycz, smutek i samotność, ale nie uzdrawia. Tak więc pierwszym krokiem dobrej spowiedzi jest właśnie akt wiary, powierzenia się, z którym penitent zbliża się do Miłosierdzia. Dlatego każdy spowiednik powinien zawsze być w stanie zadziwić się braćmi, którzy z wiarą proszą Boga o przebaczenie i - również z wiarą - oddają się Jemu, przystępując do spowiedzi. Ból z powodu grzechów jest znakiem takiego ufnego oddania się Miłości”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-03/kurs-online-na-temat-forum-wewnetrznego.html
Strona 1 z 76

Top