SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (779)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. Łk 2, 51 b

„Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Od Maryi możemy uczyć się zatrzymania ważnych momentów dotyczących Jezusa w naszym sercu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół”. 1 Kor 11, 17 - 18

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Tworzenie wspólnoty ma służyć temu, że stajemy się lepsi a nie gorsi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni”. Iz 50, 7 – 8 a

„Nie szukaj Boga w zaświatach. On jest przy tobie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Kiedy jestem z Bogiem, nie interesuje mnie to, co pomyślą inni. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Hbr 5, 7 - 8

„Prawdziwa miłość boli”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Tak już jest, że posłuszeństwa w naszym życiu często uczymy się przez cierpienie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. J 3, 17

„Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy mieszkają tuż obok nas”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Misja Jezusa od początku ma na celu ratowanie ludzi, dlatego mamy być do Niego podobni. ks. Rafał Jarosiewicz

”Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”. Łk 6, 27 - 28

„Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Prosta zasada wobec przeciwności, jaką podaje Jezus, tak często jest trudna do zastosowania. ks. Rafał Jarosiewicz

„W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże”. Łk 6, 20

„Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Bycie ubogim daje nam możliwość posiadania królestwa Bożego. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Bracia: Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych?” 1 Kor 6, 1

„Nie dopuść do tego, by ludzie po spotkaniu z tobą nie odchodzili choć trochę szczęśliwsi”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Niestety - kierując się prawem świata wiele razy szukamy sprawiedliwości nie u świętych. ks. Rafał Jarosiewicz

„Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy”. 1 Kor 5, 7 b - 8

„Wielu ludzi umiera z braku chleba lecz jeszcze więcej z braku miłości”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Jezus umarł za nas wiedząc jacy jesteśmy, jacy byliśmy i jacy będziemy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby”. Jk 2, 1

„Jesteśmy zdolni zarówno do dobrego, jak i do złego. Nie urodziliśmy się źli: każdy ma coś dobrego w sobie. Niektórzy ukrywają to, inni zaprzeczają temu, ale mimo to mają to w sobie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Tak wiele razy w naszym życiu kierujemy się tym, co ktoś znaczy, a nie tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 39
Top