SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1621)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają, a ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią: Pan jest wielki”. Ps 40, 17
„Nie wystarczy kochać. Miłość trzeba uzupełniać pracą”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Bardzo często zamiast w naszym życiu uwielbiać Boga i dziękować Mu, jesteśmy absolutnie w opozycji do wypełnienia Jego woli. ks. Rafał Jarosiewicz
„A do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli”. Mk 3, 4
„Jeśli kopiesz dołek pod twoim bratem, sam w niego wpadniesz. Przygotuj mu niebo, a znajdziesz je również dla samego siebie. Dobrze to zapamiętaj”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Odpowiedzi na pytania, postawione przez Jezusa, sprawiają, że człowiek musi podjąć decyzję o zmianie życia. ks. Rafał Jarosiewicz
„On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze?” Mk 2, 25
„Pięknie jest słuchać o Jezusie; jeszcze piękniej słuchać, jak mówi sam Jezus”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Jezus wielokrotnie naucza przez przypominanie ważnych rzeczy z historii narodu wybranego. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć”. Mk 2, 19 - 20
„Szukaj tylko Boga, nie zatrzymuj się na rzeczach stworzonych”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Gdy ktoś czyta sercem, w którym dzień mamy pościć, natychmiast zobaczy każdy piątek roku. ks. Rafał Jarosiewicz
„Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga”. Ps 40, 2. 4 a
„Ja też, Panie, niczego nie potrzebuje, kiedy trzymasz mnie w swej miłości. Strzeż mnie, Panie, w łonie Twej miłości”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Czekanie z nadzieją na Pana jest bardzo przez Niego miłowane. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia: Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Hbr 4, 12
„Pięknie jest słuchać słów Jezusa, jeszcze piękniej wypełniać Jego wolę”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Słowo Boże daje nam przeglądać się w prawdzie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy”. Mk 2, 5
„To prawda, że grzeszyłam, ale czuję w sobie wielką ufność do Ciebie”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Wielokrotnie Jezus wkłada przysłowiowy „kij w mrowisko”, aby pobudzić do myślenia swoich słuchaczy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia: Postępujcie, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez lat czterdzieści”. Hbr 3,7 – 10 a
„Posłuszeństwo jest dla duszy tym, czym skrzydła są dla ptaka”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Usłyszenie głosu Boga zobowiązuje. ks. Rafał Jarosiewicz
„Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały”. Mk 1, 32 - 34
„Widzę drobną szczelinę, widzę kawałek drzwi; widzę zbliżającego się Jezusa. Światło zbliża się łagodnie, po cichu”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Jezus pokazując władzę, także nad światem duchowym, daje nam dodatkową pewność tego, kim jest. ks. Rafał Jarosiewicz
„A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej”. Mk 1, 27 - 28
„Panie, jaki jesteś dobry, że trzymasz w swej dłoni kruchą trzcinę. Tą trzciną jestem ja”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Głoszenie, które prezentuje Pan Jezus, to jest głoszenie wobec którego nie można przejść obojętnie. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 82

Top