SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1334)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych”. Iz 61, 1 a b
”Wiedz, że powołania wymagają odwagi i stanowczości. Powołania pochodzą od Boga”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Bóg powołuje każdego człowieka i daje mu misję. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam”. Iz 50, 7
”Dzieła są Boże. On musi opiekować się nimi”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Trudno jest być podobnym do Boga w wolności na obelgi. ks. Rafał Jarosiewicz
”W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda”. J 13, 21
”Nie tyle to, co wycierpiał Jezus, ile miłość, którą okazał nam w cierpieniu, zobowiązuje nas, a nawet przymusza do kochania Go”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Jezus w wielu momentach nie kryje wzruszenia. ks. Rafał Jarosiewicz
”Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku”. J 12, 3
”Jezus niech będzie naszą rozkoszą, naszym pokojem, naszą miłością”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Niektóre gesty, które czynimy – mają szczególne, prorocze znaczenie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej”. Flp 2, 8
”Jeśli chcemy uczestniczyć w pełni pociech, należy już teraz pić z tego samego Kielicha, z którego aż do ostatniej kropli pił nasz Boski Mistrz”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Posłuszeństwo aż do śmierci, to dopiero posłuszeństwo. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród”. J 11, 49 c - 50
”Bóg jest wierny, i jest z nami w udrękach, nie brakuje Jego miłosiernego pocieszenia w każdej naszej działalności”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Różne osoby, różnie komentują to, co robi Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
”Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?” J 10, 32 b
”Świat jest Szkołą Krzyża. Wszystko przywołuje nas do zjednoczenia z Najwyższym i Jedynym Dobrem”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Jezus lubi stawiać pytania, zmuszając w ten sposób do odpowiedzi. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. J 8, 51
”Kochajmy Boga i kochajmy Go bez miary, ponieważ miłość Boża nigdy nie mówi: już wystarczy”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Jezus, mówiąc o zachowaniu Jego nauki, wcale nie twierdzi, że nie umrzemy, tylko, że nie zaznamy śmierci na wieki. ks. Rafał Jarosiewicz
”Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni”. J 8, 34 b - 36
”Niech płaszcz miłosierdzia uratuje wszystko”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Wyzwolenie, jakie przychodzi – przychodzi przez Pana Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem”. Lb 21, 7
”Co jest matką i korzeniem rozpaczy? Brak rozwagi”. św. Jan Chryzostom
Ps. Szemranie poza plecami rodzi śmierć. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 67

Top