SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2715)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9)
„Więcej cierpią ci, co chcą iść do piekła, niż ci, co chcą iść do nieba”. św. Maksymilian Maria Kolbe (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus pokazuje, jak potężna jest miłość, jaką On nas ukochał. ks. Rafał Jarosiewicz
„Cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra”. (Ps 19, 11)
„Według stopnia cierpienia otrzymasz stopień chwały w niebie i pociechy duchowej na ziemi. Gdy cię opuszczą siły w walce duchowej, pomnij na krzyż i na niebo: na cierpienia Pana Jezusa z miłości ku tobie i na miejsce, które jest przygotowane dla ciebie w niebie”. św. Maksymilian Maria Kolbe (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bardzo często nie mamy świadomości, jak bardzo jesteśmy obdarowani. ks. Rafał Jarosiewicz
„Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. (Łk 15, 31 – 32)
„Im więcej będziesz cierpiał w tej chwilce życia, tym większą chwałę będziesz miał w niebie”. św. Maksymilian Maria Kolbe (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bóg Ojciec naprawdę cieszy się z powrotu swoich dzieci. My często nie potrafimy, i dlatego mamy takie problemy z zazdrością. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać”. (Rdz 37, 4)
„Bo nic nas tak bardzo nie zbliża do Niepokalanej i nie utwierdza w miłości, jak właśnie miłość połączona z cierpieniem z miłości. Na tej to właśnie drodze cierpienia możemy się przekonać, czy naprawdę jesteśmy całkowicie Jej oddani bez żadnych zastrzeżeń”. św. Maksymilian Maria Kolbe (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Czasem obdarowanie, które ktoś ma powoduje nas zazdrość, i dzięki temu wiemy, co mamy przepracować, i co jest w naszym sercu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. (Łk 16, 31)
„Gdy w chrześcijaństwie wypełniają się tajemnice Chrystusa cierpiącego, w swoim czasie wypełniają się w nim także tajemnice Chrystusa zmartwychwstałego”. św. Leopold Mandić (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus doskonale wie, jak człowiek reaguje na to wszystko, co dzieje się dookoła niego. Jeśli wielu rzeczy nie daje, to tylko dlatego, że zna kondycję człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
„A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. (Mt 20, 27 – 28)
„Bóg wybiera ból jako środek najbardziej przydatny do pouczenia nas i przekonania się namacalnie, że każde dobro, które nie jest Bogiem ani nie prowadzi do Boga jest niczym, jest marnością”. św. Leopold Mandić (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Służba jest znakiem naśladowania Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. (Mt 23, 12)
„Czy możemy wyobrazić sobie coś bardziej czystszego od swojego miłosiernego wstawiennictwa za tymi, którzy zadają nam cierpienie?” św. Leon I Wielki (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Uniżenie, na różnych poziomach naszego życia uczy nas pokory. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. (Łk 6, 36)
„Znosisz cierpienia w tym życiu…, a to jest tylko sen…krótki sen. Uraduj się, gdyż twój Ojciec Bóg miłuje cię wielce, a jeśli nie będziesz stawiać przeszkód, sprawi, że po przykrym śnie nastąpi miłe przebudzenie”. bł. Josemaria Escriva (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Miłosierdzie jest znakiem naśladowania Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31 b)
„Przy Tobie, Jezu, jaka rozkosz w cierpieniu i jaka światłość w ciemności”. bł. Josemaria Escriva (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bóg chce, aby człowiek widział, że On się nim opiekuje w każdej sytuacji jego życia. ks. Rafał Jarosiewicz
„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. (Mt 5, 44)
„Nie zapominaj, że cierpienie jest probierzem Miłości”. bł. Josemaria Escriva (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Miłość nieprzyjaciół i modlitwa za wrogów jest tym, co powinno wyróżniać prawdziwych uczniów Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 136

Top