SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1963)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!” (Ps 51, 12)
„Mów tak, byś nikogo nie uraziła i by twej mowy mogli wszyscy słuchać”. św. Jan od Krzyża
Ps. Modlitwa do Boga, by to On zmieniał nasze życie, to jedna z piękniejszych decyzji, którą możemy podjąć każdego dnia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”. (Mk 4, 22)
„Wielu z wielką usilnością prosi Boga, by ich pociągnął i prowadził do stanu doskonałości…
Gdy im Bóg zaczyna dawać to, o co prosili, nie chcą tego przyjąć…” św. Jan od Krzyża
Ps. Jezus, pokazując nam Boga, który wszystko widzi, dla którego wszystko jest odkryte, chce i tymi słowami powodować, byśmy jak najpiękniej żyli. ks. Rafał Jarosiewicz
„Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. (Łk 10, 2)
„Wiara to zaślubiny Boga z duszą”. św. Jan od Krzyża
Ps. Prośba Jezusa, byśmy chcieli modlić się o nowe powołania, to ważna dla nas lekcja, wobec której nie można przechodzić obojętnie. ks. Rafał Jarosiewicz
„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15)
„Nie jesteś daleki, o mój Boże, od tego, kto się sam nie oddala od Ciebie. Dlaczego więc mówią, że Ty się oddalasz?” św. Jan od Krzyża
Ps. Głoszenie Ewangelii jest bezpośrednim nakazem Jezusa, i jeśli je podejmujemy, to przynajmniej ten fragment Ewangelii zrozumieliśmy i stosujemy w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. (Mk 3, 28 – 29)
„Wiedz, że dużo więcej może dwóch razem, niż jeden sam”. św. Jan od Krzyża
Ps. Jezus pokazuje ogromną wagę grzechów przeciw Duchowi Świętemu, i to powinno dla nas mieć ogromne znaczenie. ks. Rafał Jarosiewicz
„nakazy Pana słuszne – radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy; bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki; sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne”. (Ps 19, 9)
„Bardziej Bóg pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych dzieł, jakich możesz dokonać”. św. Jan od Krzyża
Ps. Boże działanie zawsze jest celowe, ponieważ tęsknotą Jego serca jest doprowadzenie nas do życia wiecznego z Nim na zawsze. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia”. (Ps 80, 19)
„Nie sprzeczaj się i nie wymawiaj nigdy słowa nieodpowiedniego”. św. Jan od Krzyża
Ps. Gdy wołamy do Boga, On nigdy nie przychodzi bez reakcji na naszą prośbę. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, u Ciebie chronię swe życie: chronię się pod cień Twoich skrzydeł, aż przejdzie klęska”. (Ps 57, 2)
„Kto umrze dla wszystkiego, znajdzie życie we wszystkim”. św. Jan od Krzyża
Ps. Schronienie w Bogu daje nam stabilizację oraz ufność o bezpieczeństwie tego miejsca. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć”. (Mk 3, 10)
„Nie miej podejrzeń w stosunku do brata, abyś nie utracił czystości serca”. św. Jan od Krzyża
Ps. Świadomość mocy, którą posiada Jezus w ludzie Bożym powoduje różne spontaniczne reakcje. ks. Rafał Jarosiewicz
„On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy”. (Ps 144, 2)
„Szukajcie w czytaniu, a znajdziecie w rozmyślaniu; pukajcie w modlitwie, a otworzą wam w kontemplacji”. św. Jan od Krzyża
Ps. Ufności do Boga w naszym życiu mamy uczyć się patrząc na Pana Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 99

Top