SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (967)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„On odpuszcza wszystkie twoje winy leczy wszystkie choroby, On twoje życie ratuje od zguby i obdarza cię łaską i zmiłowaniem”. Ps 103, 3 - 4

„Trzeba, abyś nienawidziła swoje błędy, ale z umiarkowaną nienawiścią, a nie przewrażliwieniem i zaniepokojeniem”. św. o. Pio

Ps. Dary które otrzymujemy, nawet jeśli nie mamy takiej świadomości, wszystkie pochodzą od Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. Łk 15, 31 - 32

„Jeżeli Bóg pozwala ci upaść z powodu słabości, czyni to nie dlatego, aby cię opuścić, lecz by cię umocnić w cnocie pokory”. św. o. Pio

 Ps. Jezus zaprasza nas do radości z powodu powrotu innych do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne”. J 3, 16

„Bądź mocno przekonana o tym, że im dusza jest milsza Bogu, tym bardziej powinna być doświadczana. Dlatego: odwagi i ciągle do przodu!” św. o. Pio

Ps. Wiara w Jezusa już jest posiadaniem życia wiecznego. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc przez swoją wytrwałość”. Łk 8, 15

„Trzymajmy mocno, mocno tę kotwicę! Nie pozwólmy nigdy na to, by chociaż na moment wyślizgnęła nam się z ręki, w tym bowiem wypadku wszystko byśmy stracili”. św. o. Pio

 Ps. Wytrwałość szczególnie nagradza Pan. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobre się płaci? A oni wykopali dół dla mnie”. Jr 18, 19 – 20 a

„Chociaż wróg naszego zbawienia ciągle znajduje się wokół nas, aby wyrwać z naszego serca kotwicę, która powinna doprowadzić nas do zbawienia, to chcę ci powiedzieć: ufaj Bogu, naszemu Ojcu!” św. o. Pio

 Ps. Zwracanie się do Boga to najlepsze, co możemy zrobić w każdej sytuacji naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary”. Rz 4, 13
„Krocz z prostotą drogą Pana i nie zadręczaj swego ducha”. św. o. Pio

Ps. Bóg przypomina, że usprawiedliwienie - abyśmy się nie pysznili - pochodzi od Niego, a nie od nas. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Łk 6, 36

„Zastanawiaj się nad tymi słowami i pozwól, aby dogłębnie przeniknęła cię ta wielka i pocieszająca prawda”. św. o. Pio

Ps. Miłosierdzia mamy uczyć się od Boga Ojca, według wskazania Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę?” Ps 27, 1

„Bądź mocno przekonana, że im bardziej wzmagają się ataki wroga, tym bliżej duszy jest Pan Bóg”. św. o. Pio

Ps. Jeżeli Bóg rzeczywiście jest dla nas mocą i siłą, to jesteśmy wolni od lęku, nawet gdy przychodzi próba. ks. Rafał Jarosiewicz

”Mojżesz powiedział do ludu: Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy”. Pwt 26, 16

„Odwagi, moja umiłowana córko! Wymawiam te słowa z wielkim uczuciem i - w Panu Jezusie - krocz odważnie”. św. o. Pio

 Ps. Bóg jasno chce określać, czego pragnie od człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie”. Ez 33, 11

„Powracam do ufności, którą ciągle staram ci się wpoić; niczego nie powinna bać się dusza, która ufa Panu i w Nim pokłada swoją nadzieję”. św. o. Pio 

Ps. Pragnienie Boga to pragnienie życia dla nas. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Strona 1 z 49
Top