SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1506)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem twoim”. Mi 6, 8
”Jakiż jest inny lud tak obdarowany jak lud chrześcijański?” św. Tomasz a Kempis
Ps. Generalnie człowiek wie, co ma robić – niestety problem w tym, że tego nie robi. ks. Rafał Jarosiewicz
”Ty, Panie, jesteś dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby”. Ps 86, 5 - 6
”Na razie musisz jeszcze być tutaj na ziemi i tu walczyć. Niekiedy będzie ci dane wytchnienie, nigdy nasycenie. Umacniaj się więc i bądź dzielny i w działaniu, i w znoszeniu tego, co sprzeciwia się twojej naturze”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Pan, który jest dobry i łaskawy nieustannie szuka sposobu, aby okazać miłość swoim dzieciom. ks. Rafał Jarosiewicz
”Dlaczego z dala stoisz, o Panie, ukrywasz się w czasach ucisku, gdy występny się pyszni,
biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknuł?” Ps 10, 1 - 2
”Synu, bardziej miłą jest cierpliwość i pokora wobec trudności niż wielkie ukojenie i pobożność w pomyślności. Czemuż tak cię zasmuca byle słowo zwrócone przeciw tobie?
Nawet gdyby to było coś większego, nie trzeba się przejmować”. św. Tomasz a Kempis
Ps. W Słowie Bożym mamy odpowiedź, gdzie stoi Pan w czasie ucisku – z dala. ks. Rafał Jarosiewicz
”W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: Tak mówi Pan: Rozporządź domem twoim, bo umrzesz – nie będziesz żył”. Iz 38, 1
”Gdy nadejdzie ranek, pomyśl, że nie doczekasz wieczora. Wieczorem nie obiecuj sobie tak śmiało poranka. Zawsze więc bądź gotowy i żyj tak, aby śmierć nigdy nie zastała cię nieprzygotowanym”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Rola proroka nigdy nie jest łatwa. Tym bardziej wtedy, gdy trzeba powiedzieć o rzeczach trudnych. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Mt 11, 28
”Gdy bowiem łaska Boża zstąpi na człowieka, na wszystko starczy mu sił, a gdy łaska odejdzie z znowu jest nędzny i słaby, i wystawiony na ciosy”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Jezus absolutnie nikogo nie oddziela od możliwości skorzystania z Jego łaski. „Przyjdźcie wszyscy” – oznacza dosłownie wszyscy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”. Mt 11, 25 - 26
”Boisz się poddać z uległością władzy innych dlatego, że ciągle jeszcze nazbyt kochasz siebie”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Objawianie Bożych tajemnic ludziom prostym, to jedne z odkrytych przez Jezusa tajemnic serca Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły”. Mt 11, 20
”Wielka to sztuka umieć z Jezusem rozmawiać, a utrzymać Go przy sobie to wielka mądrość.
Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie z tobą. Bądź pobożny i cichy, a zostanie z tobą”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Cuda które czynił Jezus wcale nie sprawiły dla wielu łatwiejszego przyjęcia Jego nauki. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz”. Mt 10, 34
”A kimże ty jesteś, że boisz się drugiego śmiertelnego człowieka? Dziś jest, a jutro go nie widać. Boga się bój, a ludzi się nie lękaj”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Do Wielkiej Brytanii nie zostali wpuszczeni chrześcijańscy uchodźcy przed wojną, ponieważ słowa Jezusa o mieczu, który przyniósł, zostały potraktowane literalnie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić”. Rz 8, 18
”Szczęśliwe oczy, zamknięte na świat zewnętrzny, a wpatrzone w świat wewnętrzny. Szczęśliwe oczy przenikające głębie i uczące się z każdym dniem lepiej dostrzegać tajemnice niebios”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Święty Paweł, mówiąc o chwale, która ma się objawić w przyszłym życiu, nie lęka się, żeby zestawić ją z cierpieniami, które przeżywamy na ziemi. ks. Rafał Jarosiewicz
”Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Mt 19, 27
”Prawdziwymi mędrcami okazują się ci, co idą za Tobą odrzucając blichtr świata i utrzymując w ryzach ciało, bo od marności wznoszą się ku mądrości, od ciała do ducha”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Piotr jest ogromnym realistą, i chce wiedzieć, co daje pójście za Chrystusem. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 4 z 76

Top