SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1506)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Mt 5, 48
”Nie pozwalajmy sobie na niewytrwałość w małych rzeczach, to nie będziemy niewytrwałe w większym. Wytrwałość ściąga łaskę, łaska siłę, siła wytrwanie”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Wymagania jakie stawia nam Bóg nie są małe, ale realne do spełnienia. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Mt 5, 48
”Nie pozwalajmy sobie na niewytrwałość w małych rzeczach, to nie będziemy niewytrwałe w większym. Wytrwałość ściąga łaskę, łaska siłę, siła wytrwanie”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Wymagania jakie stawia nam Bóg nie są małe, ale realne do spełnienia. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz”. Mt 5, 39 - 40
”Delikatność jest konieczna, aby stosunki społeczne i rodzinne były znośne, abyśmy nie zaciążyli drugim, a następnie i sobie”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Rezygnowanie z siebie, dla drugiego, to wielki znak miłości. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz”. Mt 5, 39 - 40
”Delikatność jest konieczna, aby stosunki społeczne i rodzinne były znośne, abyśmy nie zaciążyli drugim, a następnie i sobie”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Rezygnowanie z siebie, dla drugiego, to wielki znak miłości. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”. Mt 10, 1
”Nie narzucajcie niczego dzieciom, ale je doprowadzajcie do tego, czego dla nich chcecie”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Jezus nie wyłączył jakichkolwiek chorób, które nie mogły być uzdrawiane przez apostołów. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”. Mt 10, 1
”Nie narzucajcie niczego dzieciom, ale je doprowadzajcie do tego, czego dla nich chcecie”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Jezus nie wyłączył jakichkolwiek chorób, które nie mogły być uzdrawiane przez apostołów. ks. Rafał Jarosiewicz
”Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”. Mt 5, 37
”Ucz dzieci, że honor polski nie pozwala nie dotrzymać słowa, splamić się nieprawdą!” bł. Marcelina Darowska
Ps. Człowiek musi być zgodny z samym sobą, w innym wypadku nieustannie będzie podzielony pomiędzy „tak” i „nie”. ks. Rafał Jarosiewicz
”Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”. Mt 5, 37
”Ucz dzieci, że honor polski nie pozwala nie dotrzymać słowa, splamić się nieprawdą!” bł. Marcelina Darowska
Ps. Człowiek musi być zgodny z samym sobą, w innym wypadku nieustannie będzie podzielony pomiędzy „tak” i „nie”. ks. Rafał Jarosiewicz
”Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa”. Mt 5, 31 - 32
”Cóż to jest iść za mąż? To wziąć na swoją odpowiedzialność szczęście człowieka - a żeby szczęście dać- trzeba je mieć”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Jezus radykalnie stoi na straży małżeństwa i wierności. ks. Rafał Jarosiewicz
”Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa”. Mt 5, 31 - 32
”Cóż to jest iść za mąż? To wziąć na swoją odpowiedzialność szczęście człowieka - a żeby szczęście dać- trzeba je mieć”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Jezus radykalnie stoi na straży małżeństwa i wierności. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 6 z 76

Top