SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1506)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni”. J 8, 34 b - 36
”Niech płaszcz miłosierdzia uratuje wszystko”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Wyzwolenie, jakie przychodzi – przychodzi przez Pana Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem”. Lb 21, 7
”Co jest matką i korzeniem rozpaczy? Brak rozwagi”. św. Jan Chryzostom
Ps. Szemranie poza plecami rodzi śmierć. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie”. Ez 33, 11
”Bóg grozi nam karą i często ją nam zsyła nie po to, by się mścić, ale by nas pociągnąć ku Sobie”. św. Jan Chryzostom
Ps. W sercu Boga jest powszechne pragnienie nieba dla każdego. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój”. Ez 37, 12 - 13
”Wie Bóg, jak ma każdemu z nas rozdzielać swe dary”. św. Jan Chryzostom
Ps. Bóg wydobywa człowieka z jego grobów codziennie, ponieważ pragnie dla niego błogosławieństwa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?” J 7, 40 - 41
”Nazywamy się ‘wiernymi’ nie tylko dlatego, że wierzymy, ale i dlatego, że Bóg nam powierzył tajemnice, jakich nawet aniołowie nie znali przed nami”. św. Jan Chryzostom
Ps. Opinie wypowiadane wobec Pana Jezusa, do dziś, jeśli nie są wiedzą, którą On daje o sobie, są czczą gadaniną i fantazjowaniem. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia”. Ps 34, 19 - 20
”Chrystus dlatego znosił ubóstwo, byśmy byli bogatymi; dlatego cierpiał wielkie męki, by nas nakłonić do proszenia”. św. Jan Chryzostom
Ps. Pokora – bardzo umiłowana przez Pana! ks. Rafał Jarosiewicz
”Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, zdumiewających nad Morzem Czerwonym”. Ps 106, 21 - 22
”Skoro grzechem jest nieposłuszeństwo względem rozkazów Chrystusa, niemniej jest grzechem niedowierzanie tym rozkazom”. św. Jan Chryzostom
Ps. Zapominanie o wielkich dziełach Boga jest dokładnie odwrotnym działaniem, co do Jego prośby, których dał człowiekowi: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Łk 1, 30 b - 31
”Gdy słyszysz, że Syn Boży jest synem Dawida i Abrahama, nie miej wątpliwości, że także i ty, syn Adama, będziesz synem Bożym”. św. Jan Chryzostom
Ps. Kiedy człowiek ma osobiste spotkanie z Bogiem, to Pan, podobnie, jak w życiu Maryi, bardzo często nie przemawia wprost, lecz przez pośrednika. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza”. Ps 46, 2 - 3
”Gdy się krzyżem żegnać będziesz, zlęknie się ciebie szatan, widząc tę włócznię, którą został przebodzony”. św. Jan Chryzostom
Ps. Choć Bóg jest dla nas największym źródłem łask, to paradoksalnie najmniej się do Niego zwracamy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak mówi Pan: Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą”. Iz 65, 17
”Krzyż jest głową, krzyż źródłem zbawienia naszego, krzyż początkiem wszelkiego dobra. On nas poniżonych wywyższył. On nas zaliczył w poczet synów i córek Bożych”. św. Jan Chryzostom
Ps. Bóg, jako Stwórca, z miłości do człowieka objawia mu najważniejsze plany, jakie ma względem jego. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 10 z 76

Top