Cytaty dla mężczyzn (1727)

Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00

Jeśli jesteś mężczyzną, to ten dział powstał właśnie ze szczególną myślą o Tobie! Najpóźniejszym smsem pragniemy rozsyłać wartościowe cytaty dla panów.

np. „Pamiętacie, jak mężny i skuteczny był Bóg w historii świata? Wy jesteście latoroślą rodu zwycięzców!” John Eldredge „Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy”

Do mężów: „Jeżeli małżonkowie w danym momencie życia nie widzą dobra w poczęciu dziecka, to mają obowiązek współżycia w czasie niepłodnym. Bóg, stwarzając człowieka, przewidział możliwość wykorzystania cyklicznego rytmu płodności kobiety, aby człowiek nie musiał wybierać między nieustannym rodzeniem kolejnych dzieci a całkowitym zaprzestaniem współżycia seksualnego lub w poczuciu bezradności szukać środków likwidujących płodność. Małżonkowie mogą, i mają moralne prawo, wykorzystywać możliwości, jakie daje im cielesność stworzona przez Boga w celu planowania dzieci”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Każdy z małżonków poczuje się pełnym tylko wtedy, gdy będzie nosił w sobie dwa modele zachowań seksualnych: swój i współmałżonka. Mąż, który nie tylko troszczy się o swoje dobro, ale także o dobro swojej żony, odkrywa ją bardziej ochotną do współżycia, bardziej dla niego wyrozumiałą. Żona, która troszczy się o męża, odkrywa go jako bardziej opanowanego, delikatnego i troszczącego się o jej pragnienia”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Gdy mężczyzna nie nauczy się panować nad swoim popędem, może szukać bliskości żony w sposób zbyt natarczywy, czasami wulgarny, bez kultury i delikatności. W jej odbiorze będzie dążył nie do spotkania z nią, ale do wyładowania seksualnego przy jej pomocy. W takich sytuacjach kobieta może bardzo boleśnie odczuć fałszywą nutę używania jej przez męża”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Czas wstrzemięźliwości jest nie tylko czasem umiarkowanego dystansu cielesnego, ale także, a nawet przede wszystkim, czasem rozmowy, budowania małżeńskiej przyjaźni. To nie przez samo panowanie nad swoją seksualnością wzrasta miłość małżeńska. Miłość wzrasta tylko wtedy, gdy zachowanie wstrzemięźliwości jest motywowane miłością i przeżyte w atmosferze miłości”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „W okresie powstrzymania się od współżycia seksualnego nie może zabraknąć takich oznak bliskości, jak dotyk, objęcie, przytulenie, pocałunki, czułe słowa, liściki miłosne itp. To wszystko są sygnały żywych uczuć, miłosne gesty, delikatne i subtelne, które rodzą się wobec człowieka drugiej płci”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Małżonkowie właśnie w okresie wstrzemięźliwości powinni poświęcić sobie więcej uwagi, znaleźć czas na wspólną rozmowę, posiłek. Mąż powinien się starać, aby zaspokoić potrzeby uczuciowe żony, zaznaczać, że pamięta o niej i za nią tęskni. Te znaki miłości nie mogą być oderwane od trudów i obowiązków codziennego życia, np. gdy żona jest zmęczona przebywaniem z dziećmi, mąż mógłby zaopiekować się nimi, dając jej chwile wytchnienia, okazję do pozostania samą. Żona właśnie w tym okresie powinna być szczególnie miła i wyrozumiała dla męża. Doceniać jego trud wstrzemięźliwości, szanować jego pracę zawodową, dostrzegać sukcesy, troskę o dom i rodzinę, ale także mówić o sobie, o swoich pragnieniach seksualnych”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Relacja małżeńska w okresie wstrzemięźliwości seksualnej ma swoją wyjątkową specyfikę, która wymaga szczególnego podejścia, Ideałem w tym czasie nie jest ani pełna swoboda seksualna związana z szukaniem największej przyjemności, ani upodobnienie relacji między małżonkami do związku brata z siostrą, a więc pozbawienie jej odczuć seksualnych, wyeliminowanie ich, odseksualizowanie się. Małżonkowie w tym okresie są nadal małżonkami i dlatego muszą nauczyć się kochać w sposób odpowiedni dla małżeństwa. Skoro nie mogą współżyć seksualnie, to tym bardziej potrzebują wyraźnych znaków i gestów, że pragną siebie, że chcą się sobie oddać, że z tęsknotą oczekują współżycia seksualnego. Dlatego jest tak bardzo ważne, aby w tym trudnym okresie stosowali całą gamę przeróżnych sposobów wyrażania miłości”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „W celu rozbudzenia zmysłów w czasie niepłodnym warto stworzyć odpowiedni nastrój. Pomóc w tym może wspólna kolacja, kąpiel, muzyka, świece, kwiaty, perfumy, odpowiednia bielizna, masaż ciała, pieszczoty… Te elementy kultury uatrakcyjniają intymne spotkanie. Takie zabiegi nie tylko czynią grę miłosną bardziej subtelną, nie tylko tworzą klimat otwarcia i zaufania, ale mają swoje pragmatyczne zastosowanie – pomagają małżonkom podjąć współżycie seksualne w okresie niepłodnym”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Pokonanie trudności, jakie niesie biologia, wymaga od małżonków dobrej znajomości różnic psychoseksualnych między mężczyzną a kobietą. Brak tej wiedzy rodzi niesłuszne posądzenia i poczucie krzywdy”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Satysfakcjonujące współżycie seksualne w okresie niepłodnym zależy w dużym stopniu od dobrej relacji między małżonkami w okresie poprzedzającym współżycie seksualne. Dlatego tak ważne jest, aby czas wstrzemięźliwości był pewnego rodzaju preludium – przygotowywał zbliżenie seksualne”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Strona 1 z 87

Top