Cytaty dla mężczyzn (2687)

Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00

Jeśli jesteś mężczyzną, to ten dział powstał właśnie ze szczególną myślą o Tobie! Najpóźniejszym smsem pragniemy rozsyłać wartościowe cytaty dla panów.

np. „Pamiętacie, jak mężny i skuteczny był Bóg w historii świata? Wy jesteście latoroślą rodu zwycięzców!” John Eldredge „Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy”

Do mężów: „Gdy małżonkowie są gotowi przyjąć dziecko, ich akt małżeński jest najpiękniejszy, spontaniczny i obdarowujący, w pełni twórczy, prawdziwie płodny. Decyzję poczęcia dziecka natura wspomaga łatwością erotycznych i duchowych przeżyć”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Gdy mąż kocha żonę, jego dobroć nie jest tylko grą obliczoną na zdobycie kobiety, ale pięknym i bogatym w treść obrzędem godów miłosnych rodzącym w sercu mężczyzny wyjątkowo żywe uczucia”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Akt seksualny w swojej najgłębszej istocie, z samej swojej natury, jest aktem namiętnej miłości ukierunkowanym na urodzenie dziecka. Aktem miłości i prokreacji”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Propozycja Ewangelii odnośnie do życia seksualnego otwiera szerokie horyzonty dla ludzkiej miłości. Potwierdza, że energia seksualna jest rzeczywiście dobrą, wspaniałą i piękną siłą, która pozwala przeżyć zarówno przyjemność, satysfakcję, jak i duchowe zjednoczenie z kochaną osobą, radość jej przyjęcia jak i oddania się jej. Przeżycia doświadczane w ciele są darem samego Boga Stwórcy. Bóg objawia się małżonkom poprzez Ciało Chrystusa, w którym odnajdują sens tajemnicy bycia jednym ciałem”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Na mocy sakramentu małżeństwa akt seksualny staje się gestem Chrystusa, przez który Duch Święty pomnaża swoją obecność w sercach małżonków, budzi miłość, która obejmuje całą ich ziemską egzystencję”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Miłość, którą małżonkowie okazali sobie w czasie aktu seksualnego, ma wpływ na ich codzienne życie. Po dobrym, pełnym miłości pożyciu seksualnym świat wydaje się im bardziej kolorowy, lepszy. W domu poprawia się atmosfera. Mężowie łagodnieją, żony stają się bardziej wyrozumiałe i pogodne. Mężczyźni obserwują u siebie przypływ energii życiowej, większy zapał do pracy, gotowość podjęcia trudnych zadań do tej pory odkładanych. Kobiety, które czują się kochane, cały czas trwają myślą i sercem przy mężu, z większą pasją angażują się w życie rodzinne i łatwiej rozwiązują codzienne problemy, rośnie w nich radość istnienia”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Zmysłowość kobiety jest inna niż mężczyzny i nie można jej mierzyć męską miarą zaspokojenia seksualnego”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Miłość pomiędzy małżonkami, która wyraża się w akcie płciowym, powoduje, że cielesność człowieka zostaje wyniesiona w kierunku nieba. Ekstazę związaną z radością współżycia seksualnego można porównać do szczęścia życia wiecznego. Dlatego akt małżeński kochających się małżonków pozwala im uzmysłowić, na czym polega słodycz spotkania z Bogiem”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Przyjemności seksualnej, jakiej doświadczają małżonkowie, nie można uznać tylko za prostą reakcję cielesną, odłączoną od przeżywania radości duchowej. Człowiek jako istota duchowo-cielesna nie przeżywa tylko samej przyjemności fizycznej, ale równocześnie i przyjemność psychiczną i duchową. Dlatego przyjemność seksualna nie może być traktowana tylko jako zwykła reakcja ciała, ale także jako manifestacja i zarazem intuicja spotkania, które odbywa się w warstwach najbardziej duchowych kochających się małżonków”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Do mężów: „Obecność przyjemności seksualnej towarzyszy spotkaniu kochających się małżonków. Bóg, który wymyślił przyjemność seksualną, w pełni akceptuje to ludzkie odczucie, pozwala nim się cieszyć w akcie małżeńskim”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap
Strona 1 z 135

Top