SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2163)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. (Łk 9, 24)
„Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy mieszkają tuż obok nas”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Tracenie życia z powodu Chrystusa wiąże się z umieraniem dla samego siebie, gdy na co dzień zwycięża w nas nowy człowiek. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”. (Mt 6, 34)
„Prawdziwa miłość boli”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Mimo wszystko trudno nam wierzyć, że Bóg naprawdę czuwa nad szczegółami naszej codzienności. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną”. (Mt 6, 19)
„Nie szukaj Boga w zaświatach. On jest przy tobie”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Pomimo, że Jezus przestrzega przed skutkami kradzieży, i tak wolimy gromadzić. ks. Rafał Jarosiewicz
„A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały”. (Łk 9, 16 – 17)
„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Jezus przez różne cuda, które czyni, ostatecznie doprowadza do zrozumienia, kim jest, i przyjęcia Jego misji. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. (Mt 6, 6)
„Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Robiąc wiele dobrych rzeczy, trudno nam uwierzyć, że Bóg naprawdę widzi te wszystkie małe gesty miłości. ks. Rafał Jarosiewicz
„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. (Mt 5, 44)
„Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Modlitwa bardzo pomaga w miłości do nieprzyjaciół. ks. Rafał Jarosiewicz
„Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”. (Mt 5, 42)
„Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Jezusowe wymagania, choć niełatwe w realizacji, mimo wszystko możliwe są do wykonania. ks. Rafał Jarosiewicz
„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. (Rz 5, 5)
„Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Niezależnie od tego, czy to czujemy, czy nie – Duch Święty został nam dany. ks. Rafał Jarosiewicz
„Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mt 10, 8)
„Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko będziemy tego chcieli”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Założenia Ewangelii są bardzo proste w przekazie, nieco trudniejsze w realizacji. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła”. (Mt 5, 29)
„Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Jezus wielokrotnie pokazuje wartość duszy człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 4 z 109

Top