SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2163)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”. (J 11, 25)
„Pracownicy w Winnicy Pańskiej jedną tylko nogą powinni stać na ziemi, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Jezus, ukazując nam to, kim jest, odkrywa przed nami także swoją misję. ks. Rafał Jarosiewicz
„Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim”. (Ps 146, 5)
„Burza, która bez naszej winy przeciw nam się sroży, jest zapowiedzią rychłej korzyści w przyszłości”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Bliskość z Bogiem sprawia, że z dnia na dzień coraz bardziej Mu ufamy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Będę baczył na Ciebie, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią”. (Ps 59, 10)
„Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Gdy w Bogu pokładamy ufność, wybraliśmy najlepsze z możliwych rozwiązań. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi”. (Ps 132, 11 a)
„Zazwyczaj większe niebezpieczeństwo kryje się w lekceważeniu małych grzechów, niż bardzo wielkich”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Bóg jest wierny w swoich decyzjach. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. (Mt 20, 26 – 28)
„Synu mój, chcę, żebyś był uśmiechnięty i radosny w Panu. Ażebyś zaś mógł być zawsze pogodny i radosny, bądź zawsze pokorny i posłuszny”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Powołanie do służby to bardzo radykalne naśladowanie Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 10)
„Najbardziej boję się tych, którzy jedną ręką budują, a drugą burzą”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Wielu, słuchając słów z dzisiejszej Ewangelii, mówi, że nie są one prawdziwe, a może po prostu mamy zbyt mało determinacji. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”. (J 15, 7)
„Jeżeli nieprzyjaciel stawia przed moimi oczami sprawiedliwość, przeciwstawiam mu natychmiast miłosierdzie; jeżeli miłosierdzie, to ja przeciwnie, przypominam sobie sprawiedliwość”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Trwanie w Bogu sprawia, że możemy doświadczać spełnienia się pragnień, które sam Bóg wkłada w nasze serca. ks. Rafał Jarosiewicz
„Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody”. (Ps 63, 2)
„Ten, kto popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Pragnienie Boga w nas, to pragnienie nieba. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”. (Mt 13, 17)
„Człowiek zły łatwo innych posądza o zło, podobnie jak ten, co ma zawroty głowy, myśli, że wszystko dookoła niego wiruje”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Jezus także swoim uczniom pokazuje wyjątkowość czasów, w których przyszło im żyć. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą”. (Ps 71, 3)
„Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi; Znaczy to, że postępuje On, jak ktoś pracujący”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Już wołanie do Boga jest jedną z form wiary w Niego. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 2 z 109

Top