W nocy Pan przemówił (1644)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak chęci do działania nie musi oznaczać wypalenia się lub zmiany kierunku podejmowanego działania. ks. Rafał Jarosiewicz
Czasem wystarczy jeden prosty gest, jedno dobre słowo, aby spotkana osoba, na drodze naszego życia, odchodziła od nas, jako człowiek lepszy. ks. Rafał Jarosiewicz
Drugi człowiek, który mówi, myśli i postępuje inaczej, niż byśmy chcieli, nie musi w najmniejszym stopniu być dla nas przeszkodą do wypełnienia naszej misji. ks. Rafał Jarosiewicz
Patrzenie oczami Boga na rzeczywistość i świat jest dużo prostsze, gdy znamy Jego Słowo i przyjmujemy Je do swojego życia. ks. Rafał Jarosiewicz
Trudności, które spadają na nas, czasem od samego rana, mogą być świetnym hartowaniem naszego charakteru. ks. Rafał Jarosiewicz
Im bardziej precyzyjnie potrafimy słuchać wymagań, jakie stawia nam Bóg, tym szybciej dochodzimy do celu, do którego On chce, abyśmy doszli. ks. Rafał Jarosiewicz
Nieustanne poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które stawiamy Bogu, to wewnętrzna gotowość na przyjęcie Jego zdania wobec postawionych przez nas pytań. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak jasnej drogi w kroczeniu za Panem Bogiem może osłabiać naszą wewnętrzną motywację podążania nią. ks. Rafał Jarosiewicz
Drugi człowiek dla nas, niezależnie od tego, jaki jest i co zrobił, to dar od Pana Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
Głoszenie Pana Jezusa może odbywać się na tysiące sposobów, w których bardzo ważna jest intencja. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 5 z 83

Top