Motywujące refleksje (1024)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Nie mam telewizora – ufam, że wiele czasu nie zmarnowałem! ks. Rafał Jarosiewicz

Często ulegamy innym i nie realizujemy swojej misji, co sprawia, że jesteśmy niezadowoleni z tego, co robimy. ks. Rafał Jarosiewicz

W codzienności przede wszystkim mamy mieć czas na to, aby zadbać o swoje życie duchowe. ks. Rafał Jarosiewicz

Dobrze jest mieć osoby, które nas inspirują, bo przez nie widzimy przestrzeń swojego rozwoju. ks. Rafał Jarosiewicz

Porównywanie siebie do innych wcale nie musi prowadzić do tego, że człowiek się rozwija. Wręcz odwrotnie - często prowadzi to do chorej rywalizacji. ks. Rafał Jarosiewicz

Wiele osób zastanawia się, dlaczego nie postępuje w życiu duchowym - i przy najprostszych rekolekcjach wychodzi brak zaangażowania w codzienną walkę o Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Im bardziej pilnujemy, by nie grzeszyć językiem, tym bardziej stajemy się odpowiedzialni za słowa. ks. Rafał Jarosiewicz

Człowiek widzący cel, do którego jest powołany, zniesie wiele przeciwności. ks. Rafał Jarosiewicz

Wiele rozwiązań, których nie mamy przystępując do dzieła, Pan Bóg objawia w trakcie podjęcia tego rozpoznanego wcześniej wezwania. ks. Rafał Jarosiewicz

Żeby utrzymać porządek warto zacząć od małych, drobnych rzeczy i systematyczności w nich, poszerzając przestrzeń, w której chcemy zlikwidować bałagan. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 6 z 52
Top