Motywujące refleksje (2325)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Momenty, w których dajemy Bogu czas na wyłączność są szczególnie ważne w budowaniu relacji z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz
Pan Bóg nie ma względu na osobę, także kwestii przemawiania do nas. Najważniejsza jest kwestia pokory, a tego tak często nam brakuje. ks. Rafał Jarosiewicz
W rozeznawaniu woli Bożej na co dzień brakuje nam cierpliwości. Nie potrafimy czekać na światło lub inspirację od Pana Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak umiejętności słuchania Boga powoduje, że tak wiele programów duszpasterskich to nic innego, jak czyjś pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu. ks. Rafał Jarosiewicz
Jednym z największych problemów współczesnego Kościoła jest kroczenie po omacku. ks. Rafał Jarosiewicz
Gdy Pan Bóg milczy, a już potrafimy rozpoznawać Jego głos, to wiemy wtedy, że także w ten sposób do nas mówi. ks. Rafał Jarosiewicz
Głos Pana Boga coraz szybciej potrafimy rozpoznać, gdy uczymy się go rozpoznawać. ks. Rafał Jarosiewicz
Pan Bóg często odkrywa swoje plany stopniowo. Prawdopodobnie wielu z nas nigdy nie zdecydowałoby się na tę drogę, gdyby już na początku pokazał nam, co nas w tej wędrówce czeka. ks. Rafał Jarosiewicz
Miłość Pana Boga sprawia, że chce On nam mówić o różnych sprawach, w których potrzebujemy światła. ks. Rafał Jarosiewicz
Pan Bóg ma możliwość mówienia do nas przez różne osoby, sytuacje, a także zdarzenia. Pomimo, że czasami nie potrafimy tego odczytać, On nigdy się nie zraża chcąc dotrzeć ze swoim przesłaniem, dlatego, że kocha. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 3 z 117

Top