Motywujące refleksje (715)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Unikania zła nie musimy uczyć się na własnych błędach – możemy uczyć się na błędach innych. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy nie wiemy co mamy robić - powinniśmy więcej się modlić. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg nie jest zdeterminowany tym, w jaki sposób ma do nas mówić. ks. Rafał Jarosiewicz

Miłość do Boga nie oznacza braku popełniania błędów w niesieniu Go innym. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak zaangażowania w dzieła Kościoła często jest brakiem miłości do Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy mówimy dobrze o innych - mówimy dobrze o samym Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Nieumiejętność słuchania człowieka doprowadza do tego, że w wielu sytuacjach nie słyszymy samego Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Uciekanie od decyzji, w których mamy podjąć próby głoszenia Jezusa pokazuje nam - na ile jest przemienione nasze serce. ks. Rafał Jarosiewicz

Każde słowo...

Każde słowo przez nas wypowiadane, albo komuś pomoże albo zaszkodzi w poznaniu Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak miłości do człowieka wynika często z faktu braku miłości do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 36
Top