SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (902)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I powiedział im Jezus: (Przecież) nie mogą synowie komnaty weselnej w tym (czasie gdy) pan młody z nimi jest, pościć? Ile czasu mają pana młodego z nimi, nie mogą pościć. Przyjdą zaś dni, kiedy odebrany zostanie od nich pan młody, i wtedy będą pościli w ów dzień”. (Według Marka 2, 19 – 20)
„Żyjącym bowiem słowo Boga, i sprawnym, i bardziej tnącym niż każdy miecz obosieczny i przenikającym aż do podziału duszy i ducha, stawów i szpiku, i zdolnym do osądzania wymysłów i rozumień serca”. (Do Hebrajczyków 4, 12)
„I zobaczywszy Jezus wiarę ich mówi paralitykowi: Dziecko, odpuszczają się twe grzechu”. (Według Marka 2, 5)
„Dlatego, tak jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas rozdrażnienia, w dniu doświadczania na pustkowiu, gdzie doświadczyli ojcowie wasi przez próbowanie i zobaczyli dzieła me (przez) czterdzieści lat; dlatego byłem zagniewany na pokolenie to i powiedziałem: Zawsze błąkają się sercem; oni zaś nie poznali dróg mych”. (Do Hebrajczyków 3, 7 – 10)
„(Gdy) wieczór zaś (stał się), kiedy zaszło słońce, nieśli do niego wszystkich źle mających się i opętanych. I było całe miasto zebrane przy drzwiach. I uleczył licznych źle mających się (z powodu) rozmaitych chorób, i demony liczne wyrzucił; i nie dopuścił mówić demonom, że znały go”. (Według Marka 1, 32 – 34)
„I (zaczęli) dziwić się wszyscy, tak że dociekali razem (między) sobą mówiąc: Co jest to? Nauka nowa z władzą; i duchom nieczystym nakazuje i są posłuszne mu. I wyszedł słuch (o) nim zaraz wszędzie na całą przyległą część Galilei”. (Według Marka 1, 27 – 28)
„Po zaś wydaniu Jana przyszedł Jezus do Galilei, głosząc dobrą nowinę Boga i mówiąc, że: Wypełniła się pora i zbliżyło się królestwo Boga; zmieniajcie myślenie i wierzcie w dobrą nowinę”. (Według Marka 1, 14 – 15)
„I my obejrzeliśmy i świadczymy, że Ojciec wysłał Syna, Wybawcę świata. Który wyzna, że Jezus jest Synem Boga, Bóg w nim pozostaje i on w Bogu. I my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą ma Bóg w nas. Bóg miłością jest i pozostający w miłości w Bogu pozostaje, i Bóg w nim pozostaje”. Jana I 4, 14 – 16)
„W tym jest miłość, nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam umiłował nas i wysłał Syna jego, przebłaganie za grzechy nasze”. (Jana I 4, 10)
„i (o) co prosić będziemy, otrzymujemy od niego, bo przykazania jego strzeżemy i (te) podobające się przed nim czynimy”. (Jana I 3, 22)
Strona 1 z 46

Top