SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (302)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Jacy bowiem Duchowi Boga dają się prowadzić, ci synami Boga są”. (Do Rzymian 8, 14)

„Cierpi zło ktoś wśród was? Niech się modli; jest dobrej myśli ktoś? Niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła do siebie starszych (społeczności) wywołanych i niech się pomodlą nad nim, namaściwszy [go] oliwą w imieniu Pana”. (Jakuba 5, 13 – 14)

„Nie wzdychajcie, bracia, przeciw jedni drugim, aby nie zostalibyście osądzeni; oto Sędzia przed podwojami stanął”. (Jakuba 5, 9)

„chociaż będąc Synem, nauczył się przez (te,) które wycierpiał, posłuszeństwa”. (Do Hebrajczyków 5, 8)

„Zaś Jezus powiedział: Nie zabraniajcie mu, nikt bowiem (nie) jest, który będzie czynił dzieło mocy w imię me i będzie mógł szybko (zacząć) złorzeczyć mi. Który bowiem nie jest przeciw nam, za nami jest”. (Według Marka 9, 39 – 40)

„Skąd wojny i skąd walki wśród was? Nie stąd: z przyjemności waszych biorących udział w wojnie w członkach waszych? Pożądacie, i nie macie; zabijacie i zazdrościcie, i nie możecie osiągnąć”. (Jakuba 4, 1 – 2 a)

„I w wypełnianiu się dnia Pięćdziesiątnicy byli wszyscy razem na (to) samo. I stał się nieoczekiwanie z nieba szum jak właśnie niosącego się dechu gwałtownego i wypełnił cały (ten) dom, gdzie byli siedząc”. (Dokonania wysłanników 2, 1 – 2)

„Mówi mu Jezus: Jeśli (on), chcę, (by) (pozostał) aż przychodzę, co (to) do ciebie? Ty mi towarzysz!” (Według Jana 21, 22)

„Gdy więc zjedli śniadanie, mówi Szymonowi Piotrowi Jezus: Szymonie (synu) Jana, miłujesz mnie więcej (od) tych?” (Według Jana 21, 15 a)

„aby wszyscy jedno byli, jako ty, Ojcze, we mnie i ja w tobie, aby i oni w nas byli, aby świat wierzył, że ty mnie wysłałeś”. (Według Jana 17, 21)

Strona 1 z 16
Top