SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1329)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród”. J 11, 49 c - 50
”Bóg jest wierny, i jest z nami w udrękach, nie brakuje Jego miłosiernego pocieszenia w każdej naszej działalności”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Różne osoby, różnie komentują to, co robi Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
”Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?” J 10, 32 b
”Świat jest Szkołą Krzyża. Wszystko przywołuje nas do zjednoczenia z Najwyższym i Jedynym Dobrem”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Jezus lubi stawiać pytania, zmuszając w ten sposób do odpowiedzi. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. J 8, 51
”Kochajmy Boga i kochajmy Go bez miary, ponieważ miłość Boża nigdy nie mówi: już wystarczy”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Jezus, mówiąc o zachowaniu Jego nauki, wcale nie twierdzi, że nie umrzemy, tylko, że nie zaznamy śmierci na wieki. ks. Rafał Jarosiewicz
”Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni”. J 8, 34 b - 36
”Niech płaszcz miłosierdzia uratuje wszystko”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Wyzwolenie, jakie przychodzi – przychodzi przez Pana Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem”. Lb 21, 7
”Co jest matką i korzeniem rozpaczy? Brak rozwagi”. św. Jan Chryzostom
Ps. Szemranie poza plecami rodzi śmierć. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie”. Ez 33, 11
”Bóg grozi nam karą i często ją nam zsyła nie po to, by się mścić, ale by nas pociągnąć ku Sobie”. św. Jan Chryzostom
Ps. W sercu Boga jest powszechne pragnienie nieba dla każdego. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój”. Ez 37, 12 - 13
”Wie Bóg, jak ma każdemu z nas rozdzielać swe dary”. św. Jan Chryzostom
Ps. Bóg wydobywa człowieka z jego grobów codziennie, ponieważ pragnie dla niego błogosławieństwa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?” J 7, 40 - 41
”Nazywamy się ‘wiernymi’ nie tylko dlatego, że wierzymy, ale i dlatego, że Bóg nam powierzył tajemnice, jakich nawet aniołowie nie znali przed nami”. św. Jan Chryzostom
Ps. Opinie wypowiadane wobec Pana Jezusa, do dziś, jeśli nie są wiedzą, którą On daje o sobie, są czczą gadaniną i fantazjowaniem. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia”. Ps 34, 19 - 20
”Chrystus dlatego znosił ubóstwo, byśmy byli bogatymi; dlatego cierpiał wielkie męki, by nas nakłonić do proszenia”. św. Jan Chryzostom
Ps. Pokora – bardzo umiłowana przez Pana! ks. Rafał Jarosiewicz
”Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, zdumiewających nad Morzem Czerwonym”. Ps 106, 21 - 22
”Skoro grzechem jest nieposłuszeństwo względem rozkazów Chrystusa, niemniej jest grzechem niedowierzanie tym rozkazom”. św. Jan Chryzostom
Ps. Zapominanie o wielkich dziełach Boga jest dokładnie odwrotnym działaniem, co do Jego prośby, których dał człowiekowi: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 67

Top