SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1212)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają, i chwała zamieszka w naszej ziemi”. Ps 85, 9 - 10
„Żeby się upokorzyć, wyspowiadać i poprawić, koniecznie trzeba najpierw grzech poznać”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Uwielbienie Boga otwiera na przyjęcie Jego darów, w tym tego największego, jakim jest zbawienie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan Bóg zawołał na Adama i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rdz 3, 9 - 10
”Kiedy opadają nas diabelskie pokusy, nie upadajmy na duchu, pamiętając o tym, że i naszego ukochanego Zbawiciela piekielny duch dwa razy podnosił ponad ziemię”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bardzo często grzech w naszym życiu powoduje lęk. ks. Rafał Jarosiewicz
„Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To jest droga, idźcie nią!, jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo”. Iz 30, 20 - 21
„Kiedy cierpimy, możemy znajdować umocnienie w obrazie Zbawiciela, który pokryty ranami, w strasznych boleściach umiera na krzyżu”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg, dopuszczając różne sytuacje w naszym życiu, nigdy nas nie odstępuje. ks. Rafał Jarosiewicz
”W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela...” Iz 29, 18 - 19
„Zauważcie, jak nieraz ktoś mówi o sobie z pokorą i spuszcza głowę w dół. Ale jak tylko usłyszy coś cierpkiego na swój temat, zaraz się zżyma i gniewa, co jest wyraźnym dowodem pychy”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg, który jest Panem historii przywiązuje łaski do konkretnych czasów, w których żyjemy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach”. Ps 118, 1. 8 - 9
„To, że tak często wpadamy w pułapki diabła, bierze się stąd, że jesteśmy za bardzo pewni swoich postanowień i przyrzeczeń”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Łaska Boga, trwając nieustannie, pomaga nam poznawać Jego zamysły. ks. Rafał Jarosiewicz
”Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają, co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze”. Mt 15, 32
”Kto doświadcza najbardziej gwałtownych pokus? Ci, co najbardziej gorliwie pracują nad zbawieniem dusz; ci, co wyrzekają się zabaw i ziemskich przyjemności. To na nich czyhają całe armie piekielnych duchów”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Jezus czuwa nad tym, aby ci, których naucza nie zostawali bez posiłku. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”. Łk 10, 21
”Zawsze i wszędzie, w każdym cierpieniu i pokusie, miejmy przed oczami duszy Boga, który idzie przed nami, i który pomoże nam zwyciężyć”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Jezus nieustannie objawia ważne rzeczy tym, którzy są prostego serca. ks. Rafał Jarosiewicz
”Proście o pokój dla Jeruzalem: Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. Niech pokój panuje w twych murach, a pomyślność w twoich pałacach”. Ps 122, 6 - 7
„Pokora nie polega na słowach lub czynach, ale na poznaniu siebie samego i niezliczonych błędów własnych, które zasłania przed nami pycha”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Wołanie o pokój, to wołanie, którego uczy nas sam Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień”. Rz 13, 11 – 12 a
„Jeżeli chcemy podobać się Bogu, powinniśmy się przejąć poczuciem osobistej nędzy”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Budzenie się do życia w Bogu to wielki dar i łaska. ks. Rafał Jarosiewicz

„I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. Mt 4, 19 - 20

„Oddać Bogu umysł przez pracę, serce przez modlitwę, ciało przez umartwienie”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Tylko na słowa Jezusa człowiek jest w stanie zostawić wszystko, mając przy tym wewnętrzną pewność, że to, co robi jest dobre. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 61
Top