SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1618)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć”. Mk 2, 19 - 20
„Szukaj tylko Boga, nie zatrzymuj się na rzeczach stworzonych”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Gdy ktoś czyta sercem, w którym dzień mamy pościć, natychmiast zobaczy każdy piątek roku. ks. Rafał Jarosiewicz
„Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga”. Ps 40, 2. 4 a
„Ja też, Panie, niczego nie potrzebuje, kiedy trzymasz mnie w swej miłości. Strzeż mnie, Panie, w łonie Twej miłości”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Czekanie z nadzieją na Pana jest bardzo przez Niego miłowane. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia: Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Hbr 4, 12
„Pięknie jest słuchać słów Jezusa, jeszcze piękniej wypełniać Jego wolę”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Słowo Boże daje nam przeglądać się w prawdzie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy”. Mk 2, 5
„To prawda, że grzeszyłam, ale czuję w sobie wielką ufność do Ciebie”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Wielokrotnie Jezus wkłada przysłowiowy „kij w mrowisko”, aby pobudzić do myślenia swoich słuchaczy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia: Postępujcie, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez lat czterdzieści”. Hbr 3,7 – 10 a
„Posłuszeństwo jest dla duszy tym, czym skrzydła są dla ptaka”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Usłyszenie głosu Boga zobowiązuje. ks. Rafał Jarosiewicz
„Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały”. Mk 1, 32 - 34
„Widzę drobną szczelinę, widzę kawałek drzwi; widzę zbliżającego się Jezusa. Światło zbliża się łagodnie, po cichu”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Jezus pokazując władzę, także nad światem duchowym, daje nam dodatkową pewność tego, kim jest. ks. Rafał Jarosiewicz
„A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej”. Mk 1, 27 - 28
„Panie, jaki jesteś dobry, że trzymasz w swej dłoni kruchą trzcinę. Tą trzciną jestem ja”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Głoszenie, które prezentuje Pan Jezus, to jest głoszenie wobec którego nie można przejść obojętnie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Mk 1, 14 - 15
„Ty, Jezu, jesteś ziarnem. I to cenne ziarno przychodzi każdego dnia...” św. Maria Mała Arabka
Ps. Bliskość królestwa Bożego zapowiada już święty Jan Chrzciciel. To nie jest wołanie ostatnich miesięcy pandemii. ks. Rafał Jarosiewicz
„Tak mówi Pan: Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!” Iz 55, 1
„Nie potrafię powstrzymać mej radości, tak wielki jest mój spokój i szczęście”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Bóg daje nam wszystko, co potrzebujemy, my zaś nie dowierzamy, że to nam wystarczy. ks. Rafał Jarosiewicz
„My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam”. 1 J 4, 14 – 16 a
„Jestem gotowa przejść przez wodę, ogień, nawet przez piekło, jeśli taka jest Twoja wola. Spraw tylko, żebym mogła Cię odnaleźć!” św. Maria Mała Arabka
Ps. Uwierzyć i zaufać miłości Boga, to podjąć decyzję wiary, że On wie, jak i dlaczego tak, a nie inaczej nas prowadzi. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 81

Top