SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (475)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozsławiajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana”. Ps 105, 2 - 3

„Umacniaj się do walki”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Zachęta do uwielbienia Boga jest uniżeniem się Boga przed nami, gdyż On uwielbienia nie potrzebuje, ale my przez uwielbienie Jego otwieramy się na Bożą obecność. ks. Rafał Jarosiewicz

”Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy”. Mdr 13, 1

„Jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Jeden ze sposobów poznawania Boga, o którym mówią Żydzi to poznawanie Go z dóbr widzialnych. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo: tam. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Łk 17, 20 - 21

„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Aby dostrzec Królestwo Boże trzeba uwierzyć w słowa Jezusa, że Ono naprawdę jest pośród nas. ks. Rafał Jarosiewicz

”Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie”. 1 Tes 5, 18

„Przypominam ci, córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Często trudno nam uwierzyć, że naprawdę za wszystko mamy dziękować Bogu – słowo Boże jest bardzo konkretne, ono weryfikuje głębię naszego zaufania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych”. Mdr 3, 9

„Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Z zaufaniem Bogu wiążą się Jego obietnice wobec człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu”. Łk 17, 2 b - 3

„Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa...”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Jezus kreśląc całą teologię przebaczenia pragnie, aby człowiek przebaczał zawsze. Przebaczenie to nie jest zapomnienie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich”. Mdr 6, 12 a. 14

„O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Do wstawania dla mądrości „o świcie” przypisane są obietnice i łaski. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”. Łk 16, 9

„Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Trudno nam uwierzyć, że pozyskiwanie przyjaciół może się odbywać przez niegodziwą mamonę. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień”. Rz 15, 14

„Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do mej litości...”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Upomnienie braterskie to jedna z najbardziej zaniedbanych sfer w życiu duchowym, ponieważ współcześni chrześcijanie często rozmawiają o innych, zamiast rozmawiać wprost z nimi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” 1 Kor 3, 16

„Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Ze świątyni Boga można usłyszeć Jego głos. Wystarczy zaglądać do jej wnętrza. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 24
Top