SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1432)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem”. J 4, 35 b - 36
”Błogosławiona łasko, Ty, która ubogiego duchem czynisz bogaczem dobra, a z bogacza robisz człowieka pokornego serca, przyjdź i zstąp na mnie”. św. Tomasz a Kempis
Ps. w Bożej perspektywie żniwiarz i siewca muszą ze sobą współpracować. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył”. Ps 145, 8 - 9
”Panie, wesprzyj nas w utrapieniu, bo daremna jest pomoc ludzka. Jakże często nie znajdowałem wiary tam, gdzie byłem jej pewny!” św. Tomasz a Kempis
Ps. W obliczu pandemii zapominamy o tym, że Pan jest dobry dla wszystkich. ks. Rafał Jarosiewicz
”Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, którzy się zwracają ku Niemu swym sercem”. Ps 85, 9
”Jakże mądry w świętości swego ducha był ten, kto powiedział: Dusza moja jest mocna, bo ugruntowana w Chrystusie! Gdybym ja był taki, nie tak łatwo poddawałbym się lękom ludzkim”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Słuchanie głosu Pana to jeden z największych darów, z którego możemy korzystać, jako ludzie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. J 20, 28 - 29
”Komuż mam wierzyć, Panie, jeśli nie Tobie? Jesteś Prawdą, która nie kłamie i nie może być okłamana”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Nie widząc, a wierząc stajemy się błogosławionymi. ks. Rafał Jarosiewicz
”Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy”. Ps 19, 8 - 9
”Synu, zostaw serce na zawsze Panu i nie bój się sądów ludzi, jeżeli w swoim sumieniu jesteś sprawiedliwy i niewinny”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Aby przykazania Pana olśniewały oczy, trzeba na nie spoglądać. ks. Rafał Jarosiewicz
”Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie”. Am 5, 14
”Synu, o ile zdołasz oddalić się od siebie, o tyle zbliżysz się do mnie. Nic nie żądać od świata - to znaczy znaleźć wewnętrzny spokój, a opuścić siebie samego znaczy złączyć się z Bogiem”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Życie Bóg wiąże z dobrem, którego mamy szukać. ks. Rafał Jarosiewicz
”Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?” Mt 8, 26 b - 27
”Prawda zawsze, prędzej czy później, wypłynie na wierzch... w końcu zawsze zwyciężyć musi”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Jezus przez panowanie nad siłami przyrody, także objawia swoje bóstwo. ks. Rafał Jarosiewicz
”Najmilszy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem”. 2Tm 4, 6 - 7
”Odwaga rozpoczyna - męstwo dokonywa”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Piękną rzeczą byłoby móc za świętym Pawłem na koniec życia powtórzyć te słowa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”. Mt 10, 37
”Kochasz Boga - a w Bogu kochasz całą ludzkość, a w tej ludzkości kochasz Ojczyznę, rodziców, męża, dom, dzieci”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Miłość Boga na pierwszym miejscu oznacza życie Jego prawem, jako czymś najistotniejszym w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
”Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka opuściła ją. Wstała i usługiwała Mu”. Mt 8, 14 - 15
”Ogólnie zawsze więcej kochają ci, co dają, niż ci, co przyjmują”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Jeśli mamy uczyć się od Jezusa, powinniśmy zwracać się do chorób, aby odeszły. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 72

Top