SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (665)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi”. Rz 8, 14

„Nie mów o sobie ani źle, ani dobrze. Nieraz mówiąc o sobie źle dogadzamy naszej pysze. Upokarzaj się nawet przed niższymi”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Warto dać się prowadzić Duchowi Świętemu, by być synem Bożym. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilsi: Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana”. Jk 5, 13 – 14

„Trwaj, o ile możesz, w najdoskonalszym skupieniu ducha”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Każde nieszczęście jest zaproszeniem do modlitwy, a nie narzekania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami”. Jk 5, 9

„Niech przeto każdy uzbroi się w cierpliwość, jeżeli chce mieć spokój serca, jeżeli pragnie w niebie otrzymać wieniec chwały po śmierci”. bł. Angela Truszkowska

Ps. Uskarżanie się jeden na drugiego prowadzi do popadania pod sąd. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Hbr 5, 8

„Dopuszcza zaś nieraz Pan Bóg wiele utrapień na swoich wybranych nie dla odrzucenia, ale dla grzechów oczyszczenia i zasług pomnożenia”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Posłuszeństwa uczymy się przez to, co wycierpieliśmy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Mk 9, 39 – 40

„Gdy co dobrego myślisz, mówisz lub czynisz, w najmniejszej części nie przypisuj sobie tego, ale odnoś to do Boga”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Za mało stosujemy zasadę Jezusa: Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najmilsi: Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć”. Jk 4, 1 – 2 a

„Ofiaruj Bogu wszystkie zniewagi, jakie Cię spotykają, i nigdy się na nic nie uskarżaj”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Wojny i kłótnie biorą się z naszych żądz. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: Gdzie jesteś?” Rdz 3, 9

„Wszystko, co czynimy dla własnego upodobania, jest stracone”. bł. Angela Truszkowska

Ps. Kiedy człowiek łamie polecenia Boga - Bóg i tak go nie zostawia, ale próbuje go uratować. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali”. Dz 2, 1 – 2

„Dziękuj Mu [Bogu], bo od Niego wszystko dobro pochodzi”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Dzień Pięćdziesiątnicy musi nadejść i wtedy Duch Święty przychodzi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”. J 21, 22

„Rozkazał św. Piotrowi iść po wodach. Św. Piotr, widząc wiatr i burzę, zwątpił, a ta wątpliwość pogrążyła go. Wezwał pomocy Boga i ocalał”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jezus nie tłumaczy wielu spraw, które nie dotyczą człowieka który pytania zadaje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” J 21, 15

„Blisko jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Budzi świętym słowem ospałych, wzmacnia słabych, wspiera silnie walczących”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jezus często stawia osobiste pytania swoim uczniom. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 34
Top