SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (718)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów”. Ps 102, 17 - 18

„Jeśli chodzi o służenie tak Dobremu Ojcu jak Bogu, trzeba być gotowym poświęcić wszystko”. św. Jan Bosko

Ps. Kiedy czujesz się opuszczony - twoja modlitwa jest szczególnie miła Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Czy nie usłyszy Ten, który ucho wszczepił, Ten, który stworzył oko, nie zobaczy? Czy nie ukarze Ten, który napomina ludy, który ludzi naucza mądrości?” Ps 94, 9 - 10

„Módl się do swojego Anioła Stróża, by przyszedł cię pocieszyć i towarzyszył ci w chwili śmierci”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg doskonale słyszy to, co mówimy i widzi to, co robimy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi”. Ps 48, 2 – 3 a

„By czynić dobrze trzeba mieć trochę odwagi, cierpliwie znosić wszystkie niedostatki, nie krzywdzić nigdy nikogo i zawsze kochać”. św. Jan Bosko

Ps. Wielkość Boga jest niezmierzona. On naprawdę panuje nad światem. ks. Rafał Jarosiewicz

”Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło!” Iz 1, 16

„Lepsze jest wrogiem dobrego...” św. Jan Bosko

”I przykazał im żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. Mk 6, 8 – 9

„Pan Bóg chce naszego dzieła i daje środki by je czynić”. św. Jan Bosko

Ps. Jezusowe wskazania, które dotyczą misji są bardzo jasne. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Boży na was spoczywa”. 1 P 4, 14

„Zanim weźmiemy się do jakiegoś dzieła, upewnijmy się czy jest wolą Bożą, by to czynić”. św. Jan Bosko

Ps. Czasem nie godzimy się na błogosławieństwo, gdy ktoś nam złorzeczy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie”. Mt 10, 16

„Jeżeli chcemy, by dobrze się miały nasze duchowe i materialne interesy, dbajmy najpierw, by przede wszystkim szły dobrze interesy Boże”. św. Jan Bosko

Ps. Będąc posłanym, jak owca między wilki - musimy mieć świadomość wielu niebezpieczeństw. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych”. Mt 10, 14

„Chodźcie nogami po ziemi, a sercem mieszkajcie w niebie”. św. Jan Bosko

Ps. Jezus daje wskazania także na sytuacje, w których jesteśmy odrzucani ze względu na Jego naukę. ks. Rafał Jarosiewicz

”I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”. Mt 19, 29

„Wierzcie mi drodzy synaczkowie, że ten, kto ma nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, ma pewną drogę i nagrodę wiecznego zbawienia”. św. Jan Bosko

Ps. Pozorna strata dla Jezusa jest wielkim zyskiem. ks. Rafał Jarosiewicz

 

"Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Mt 9, 37 - 38

„Pamiętajcie synaczkowie, że każdy chrześcijanin jest obowiązany dawać przykład bliźniemu i żadne kazanie nie jest tak budujące jak dobry przykład”. św. Jan Bosko

Ps. Jezus daje metodę, jak doprowadzić do większej ilości powołań. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 36
Top