W nocy Pan przemówił (1064)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Co zasiewasz, to zbierasz. Kiedy siejesz zmartwienia – zbierasz zmartwienia. Kiedy siejesz smutek – zbierasz smutek. Kiedy siejesz przygnębienie – zbierasz przygnębienie. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie ma chwili, w której Bóg by nie mówił do człowieka. Natomiast jest dużo chwil, w których człowiek nie słyszy, by Bóg mówił do niego. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Odnajdywanie Boga w drobiazgach sprawia, że przestajemy ciągle na coś czekać. ks. Rafał Jarosiewicz

Dobrych pomysłów nie należy gasić, ale należy prosić Boga, aby zrealizować je zgodnie z Jego wolą. ks. Rafał Jarosiewicz

Na tyle, na ile płonie moje serce miłością do Boga, na tyle rozpalę serca ludzi, których spotykam w ciągu dnia. ks. Rafał Jarosiewicz

Miłość Pana Boga – ona najbardziej przemienia nasze życie. Musimy się w Nim rozkochać. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozpoczynając poszukiwania woli Bożej, na początku dnia, dajemy Bogu szansę na mówienie przez wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz

Poranek służy do rozpalania serca Bogiem, aby nieść ten ogień przez cały Boży dzień. ks. Rafał Jarosiewicz

Jako katolicy możemy korzystać z tylu udogodnień do porannej modlitwy, jak chociażby adoracja online. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy walczysz ze swoim ciałem, odmawiającym ci chęci wstania, przyzywaj obecności Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 54
Top