W nocy Pan przemówił (1413)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie wyciąganie wniosków ze swoich porażek utrudnia duchowe wzrastanie. ks. Rafał Jarosiewicz
Radzenie sobie z pokusami wzmacnia nas na kolejne duchowe walki. ks. Rafał Jarosiewicz
Bagatelizowanie dobrych natchnień to także zaniedbywane dobro. ks. Rafał Jarosiewicz
Widzenie drobnych, małych rzeczy, jest wielką łaską. ks. Rafał Jarosiewicz
Nie musimy mieć, gdy rozpoczynamy kolejny nowy dzień, odpowiedzi na wszystkie pytania. Gdy ich nie mamy, to dla nas także lekcja cierpliwości, której udziela nam Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz
Patrzenie z miłością na drugiego człowieka pomaga nam zobaczyć, w jaki sposób możemy mu usłużyć. ks. Rafał Jarosiewicz
Pójście na kompromis ze złem, nawet w najdrobniejszej sprawie, w życiu katolika nie powinno mieć miejsca. ks. Rafał Jarosiewicz
Przypominanie sobie o istotnych sprawach, które powinniśmy zrobić na początku dnia jest także oddawaniem chwały Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz
Dobry plan dnia sprawia, że wieczorem nie czujemy się sfrustrowani. ks. Rafał Jarosiewicz
Gdy Boże sprawy zajmują centralne miejsce w naszym życiu, Bóg wypełnia obietnicę z troski o nas. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 71

Top