Myśli Papieża Franciszka (1468)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Uczeni w Prawie wiedzieli wszystko, znali całą dogmatykę tamtych czasów, całą teologię moralną tamtych czasów, wszystko. Ale nie mieli wiary, ponieważ ich serce oddaliło się od Boga. Można albo oddalić się, albo mieć wolę wyjścia na spotkanie. I to jest ta łaska, o którą dziś prosimy: «Boże, Ojcze nasz, wzbudź w nas pragnienie wyjścia naprzeciw Twojego Syna», z dobrymi uczynkami. Wyjść na spotkanie Jezusa. Dlatego pamiętajmy o łasce, o którą prosiliśmy, abyśmy czuwali w modlitwie, byli czynni w miłości i radośni w uwielbieniu. A w ten sposób spotkamy Pana i będziemy mieli wspaniałą niespodziankę”. - Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/11/28/ojciec_%C5%9Bwi%C4%99ty_na_pocz%C4%85tek_adwentu_w_drog%C4%99_by_spotka%C4%87_jezusa/pl-1275403
„Jeżeli w swoim sercu nie jesteś uważny, nigdy nie będziesz wiedział, czy Jezus cię nawiedza, czy nie. Oby Pan dał nam wszystkim łaskę rozpoznania czasu, w którym nas nawiedzał, nawiedza i będzie nawiedzał, abyśmy otworzyli drzwi Jezusowi, sprawiając w ten sposób, że nasze serce będzie bardziej otwarte na miłość i służyć będzie w miłości Panu Jezusowi”. – Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/11/17/papie%C5%BC_na_mszy_w_czwartek_b%C3%B3g_kocha_nas_szalenie,_a_my_niew/pl-1272938
„Módlmy się do Pana, aby nasze postępowanie według miłości nigdy, ale to nigdy nie przechodziło w miłość abstrakcyjną, ale aby nasza miłość była konkretna poprzez uczynki miłosierdzia, bo tam dotyka się Ciała Chrystusa, Chrystusa Wcielonego”. – Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/11/11/papie%C5%BC_na_pi%C4%85tkowej_mszy_mi%C5%82o%C5%9B%C4%87_konkretna,_nie_ideologia/pl-1271569
„Nadzieja chrześcijańska jest darem, jakim obdarza nas Bóg, jeśli wyjdziemy z naszych ograniczeń i otworzymy się na Niego. Ta nadzieja jest niezawodna, ponieważ Duch Święty został rozlany w naszych sercach”. – Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/03/27/wigilia_paschalna_b%C3%B3g_daje_nadziej%C4%99,_kt%C3%B3rej_potrzebuje_%C5%9Bwiat/pl-1218508
„Kiedy Bóg przebacza, Jego przebaczenie jest tak wielkie, jakby o wszystkim zapominał. Jest to dokładne przeciwieństwo tego, co robimy my, kiedy plotkujemy: «Ten zrobił to i to, i jeszcze to...». I o każdym mamy coś do powiedzenia, z czasów zamierzchłych, dawnych, mniej dawnych i niedawnych, nieprawda? I nie zapominamy. Dlaczego? Bo nie mamy serca miłosiernego”. – Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/03/01/papie%C5%BC_na_wtorkowej_mszy_przebaczajmy_jak_b%C3%B3g,_zapominaj%C4%85c/pl-1212238
„Przebaczenie Boga jest tym, czego wszyscy potrzebujemy, i jest ono największym znakiem Jego miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy miłosierdzia. Wszyscy też jesteśmy wezwani do stawania się świadkami miłosierdzia przez przebaczanie innym”. – Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/03/30/papie%C5%BC_do_polak%C3%B3w_wszyscy_potrzebujemy_mi%C5%82osierdzia/pl-1219089
„Pierwszym zadaniem biskupa jest trwać z Jezusem na modlitwie. Pierwszym zadaniem biskupa nie jest opracowywanie programów duszpasterskich. O, nie! Modlić się, to jest pierwsze zadanie. Drugim zadaniem jest być świadkiem, to znaczy głosić. Głosić zbawienie, które przyniósł nam Pan Jezus”. – Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/01/22/papie%C5%BC_na_mszy_je%C5%9Bli_biskup_si%C4%99_nie_modli,_cierpi_lud_bo%C5%BCy/pl-1203056
„Gdy wejdziesz w to światło Jezusa, gdy zagłębisz się w przyjaźń z Jezusem, kiedy pozwolisz się prowadzić Duchowi Świętemu, twoje serce stanie się otwarte, wielkoduszne”. – Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/01/28/papie%C5%BC_na_mszy_o_wielkoduszno%C5%9Bci_i_dawaniu_%C5%9Bwiadectwa/pl-1204432
Strona 1 z 74

Top