Myśli Papieża Franciszka (1310)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Potrzebujemy młodych z nadzieją i siłą, nie słabych, zmęczonych i znudzonych (...) nadzieję i siłę mają ci młodzi ludzie, którzy znają Jezusa”. – Franciszek Więcej:
http://gosc.pl/doc/2587584.Papiez-do-mlodych-Robcie-raban-i-porzadek
„Duch jest tym, który wprowadza nowość, który wprowadza w ruch sytuację, aby iść naprzód, który stwarza nowe przestrzenie...” Franciszek
Więcej:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/swmarta_08052015.html
„Każdy, kto jest zrozpaczony i wycieńczony, jeżeli powierzy siebie Jezusowi i Jego miłości, może zacząć żyć na nowo. Również rozpoczęcie nowego życia, zmiana stylu życia jest w jakiś sposób wskrzeszeniem, zmartwychwstaniem. Wiara jest siłą życia, nadaje pełnię naszemu człowieczeństwu”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/28/anio%C5%82_pa%C5%84ski_jezus_wskrzesza_umar%C5%82ych/1154705
„Kościół czy też chrześcijanin nie składający świadectwa jest bezpłodny; jest kimś martwym, który myśli, że jest żywy; jest uschłym drzewem, które nie przynosi owocu; wyschłą studnią, która nie daje wody!” - Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/29/papie%C5%BC_do_nowych_metropolit%C3%B3w_o_modlitwie_i_wierze_/1154860
„Otwórzcie serca dla Ducha Świętego, by napełnił je swoimi darami. Przyjmijcie Go, jako szczególnego Gościa, napełnijcie wasze serca Jego obecnością”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/03/papie%C5%BC_m%C5%82odym_na_lednicy_otw%C3%B3rzcie_si%C4%99_na_ducha_%C5%9Bwi%C4%99tego!/1148836
„Pełni mocy Ducha Świętego idźcie tam, gdzie On was pośle. Odwagi! Z Nim wyruszcie w drogę! Niech On sam Was prowadzi!” – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/03/papie%C5%BC_m%C5%82odym_na_lednicy_otw%C3%B3rzcie_si%C4%99_na_ducha_%C5%9Bwi%C4%99tego!/1148836
„Chrześcijańska radość nie jest zwykłą żartobliwością, nie jest przelotną wesołością. Chrześcijańska radość jest darem i to darem Ducha Świętego. Trzeba mieć serce zawsze pełne radości, bo Pan zwyciężył, Pan króluje, Pan zasiada po prawicy Ojca, Pan spojrzał na mnie i mnie posłał, dał mi swoją łaskę i uczynił mnie dzieckiem Ojca... To jest chrześcijańska radość, bo chrześcijanin żyje w radości”. - Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/05/15/papieska_msza_poranna_o_l%C4%99ku_i_rado%C5%9Bci/1144377
„Słowo Boże trzeba też głosić z modlitwą. Zawsze. Bez modlitwy możesz powiedzieć piękną konferencję, dać użyteczną instrukcję, dobrą, dobrą. Ale to nie jest Słowo Boże. Tylko z serca napełnionego modlitwą może wyjść Słowo Boże”. - Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/02/14/papie%C5%BC_na_mszy_odwaga,_modlitwa_i_pokora_g%C5%82osicieli_s%C5%82owa/1292442
Strona 1 z 66

Top