12 wrzesień 2016
  Józef przypadł do twarzy swego ojca, płakał nad nim i całował go. 2 A potem rozkazał swym domowym lekarzom, aby zabalsamowali jego ojca. Ci zatem lekarze balsamowali Izraela. 3 Zabrało im to ...
  Józef przypadł do twarzy swego ojca, płakał nad nim i całował go. 2 A potem rozkazał swym domowym lekarzom, aby zabalsamowali jego ojca. Ci zatem ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Byliśmy z moim mężem w podróży poślubnej. Pewnego wieczoru spacerowaliśmy brzegiem morza, gdy nagle mój świeżo upieczony mąż złapał mnie za rękę i powiedział: pomódlmy się za nasze przyszłe ...
  „Byliśmy z moim mężem w podróży poślubnej. Pewnego wieczoru spacerowaliśmy brzegiem morza, gdy nagle mój świeżo upieczony mąż złapał mnie za rękę ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Kobiety muszą nauczyć się oswajać mężczyzn w sposób pośredni, przez dynamiczną i wytrwałą miłość”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie miłości”  
  „Kobiety muszą nauczyć się oswajać mężczyzn w sposób pośredni, przez dynamiczną i wytrwałą miłość”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
W Słowie Bożym wielokrotnie Bóg zwraca uwagę na zarządzanie. Ma być ono uczciwe oraz oparte na innych Jego zasadach: „Posiadasz stada? Doglądaj ich” (Syr 7, 22 a).  ks. Rafał Jarosiewicz
W Słowie Bożym wielokrotnie Bóg zwraca uwagę na zarządzanie. Ma być ono uczciwe oraz oparte na innych Jego zasadach: „Posiadasz stada? Doglądaj ich” ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Bóg pragnie nieustannej miłości. 1 J 3, 11 „Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali”.  
  Bóg pragnie nieustannej miłości. 1 J 3, 11 „Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali”.  
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita...” J 1, 47   „Trzeba żyć duchem pokory, cierpliwości, miłości”. Sługa Boży o. Serafin ...
  „Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita...” J 1, 47   „Trzeba żyć duchem pokory, ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
Msza Święta w intencji ks. Rafała Jarosiewicza, w dniu imienin, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.
Msza Święta w intencji ks. Rafała Jarosiewicza, w dniu imienin, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę; tam pochowałem Leę». 32 Pole to wraz z pieczarą zostało kupione od Chetytów. 33 Gdy Jakub wydał te polecenia ...
  Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę; tam pochowałem Leę». 32 Pole to wraz z pieczarą zostało ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: ...
  „To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Zgodne współżycie małżonków jest możliwe, gdy obie strony zrozumieją sposób funkcjonowania mózgu przeciwnej płci i przestaną oskarżać się nawzajem o brak miłości”. o. Jose Maniparambil, „Cztery ...
  „Zgodne współżycie małżonków jest możliwe, gdy obie strony zrozumieją sposób funkcjonowania mózgu przeciwnej płci i przestaną oskarżać się ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
W podejmowaniu zadań nie tylko ważne jest słuchanie, ale także usłyszenie tego, co z tego słuchania ma wynikać, aby móc świadomie to podjąć albo odrzucić. ks. Rafał Jarosiewicz
W podejmowaniu zadań nie tylko ważne jest słuchanie, ale także usłyszenie tego, co z tego słuchania ma wynikać, aby móc świadomie to podjąć albo ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Miłość do brata miarą miłości trwania w Bogu. 1 J 3, 10 „Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje ...
  Miłość do brata miarą miłości trwania w Bogu. 1 J 3, 10 „Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Łk 9, 57   „Nie my się zbliżamy do Królestwa Bożego, ale ono przychodzi do nas”. Sługa ...
  „Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Łk 9, 57   „Nie my się zbliżamy do ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane oraz tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl
Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane oraz tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Potem dał im taki rozkaz: «Gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Chetyty, 30 w pieczarze, która jest na polu ...
  Potem dał im taki rozkaz: «Gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby ‘wegetować’, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad”. ...
  „Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby ‘wegetować’, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Mężczyzna ma obowiązek wejść w świat kobiety, by razem mogli utworzyć szczęśliwą rodzinę. Obowiązkiem kobiety jest, by spróbowała zrozumieć świat mężczyzny, by razem z nim mieć szczęśliwe życie ...
  „Mężczyzna ma obowiązek wejść w świat kobiety, by razem mogli utworzyć szczęśliwą rodzinę. Obowiązkiem kobiety jest, by spróbowała zrozumieć ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
Mędrzec Syrach mówi, że mądrość jest dla wielu zakryta (Syr 6, 22). Zatem aby mądrość nabyć trzeba prosić Boga o to, by On ją nam objawił. ks. Rafał Jarosiewicz
Mędrzec Syrach mówi, że mądrość jest dla wielu zakryta (Syr 6, 22). Zatem aby mądrość nabyć trzeba prosić Boga o to, by On ją nam objawił. ks. Rafał ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Jak sprawdzić czy narodziliśmy się z Boga? 1 J 3, 9 „Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga”.  
  Jak sprawdzić czy narodziliśmy się z Boga? 1 J 3, 9 „Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Job otworzył usta i przeklinał swój dzień”. Job 3, 1   „Chciałoby się wołać z prorokiem Eliaszem: Dosyć, Panie! Zabierz duszę moją”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba   Ps. Są takie chwile ...
  „Job otworzył usta i przeklinał swój dzień”. Job 3, 1   „Chciałoby się wołać z prorokiem Eliaszem: Dosyć, Panie! Zabierz duszę moją”. Sługa ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
Msza Święta w tych wszystkich intencjach niewypowiedzianych, nie przesłanych, a które każdy z nas nosi w swoim sercu.
Msza Święta w tych wszystkich intencjach niewypowiedzianych, nie przesłanych, a które każdy z nas nosi w swoim sercu.
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Błogosławieństwa ojca twego niech dłużej trwają niż błogosławieństwa mych przodków, jak długo trwać będą pagórki odwieczne - niechaj spłyną na głowę Józefa, na głowę tego, który jest księciem ...
  Błogosławieństwa ojca twego niech dłużej trwają niż błogosławieństwa mych przodków, jak długo trwać będą pagórki odwieczne - niechaj spłyną na ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są teraz, nowoczesne, łącznie z ...
  „Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Żona jest dla rodziny jak lampa, mężczyzna zaś jak ten, który dostarcz oliwy do lampy”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie miłości”  
  „Żona jest dla rodziny jak lampa, mężczyzna zaś jak ten, który dostarcz oliwy do lampy”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie miłości”  
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
Wielokrotnie w Swoim Słowie Bóg zachęca człowieka do tego, by ten się rozwijał. ks. Rafał Jarosiewicz
Wielokrotnie w Swoim Słowie Bóg zachęca człowieka do tego, by ten się rozwijał. ks. Rafał Jarosiewicz
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Kto grzeszy jest dzieckiem diabła. 1 J 3, 8 „Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć diabła”.  
  Kto grzeszy jest dzieckiem diabła. 1 J 3, 8 „Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy”. Łk 9, 46   „Kiedy błądzę po skalistych ugorach przypomina mi się szatan kuszący Chrystusa”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba   ...
  „Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy”. Łk 9, 46   „Kiedy błądzę po skalistych ugorach przypomina mi się szatan kuszący ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
Msza Święta za prześladowanych chrześcijan na świecie.
Msza Święta za prześladowanych chrześcijan na świecie.
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Józef - latorośl owocująca, latorośl owocująca nad źródłem: gałązki pną się po murze. 23 A choć łucznicy będą go prześladować, godzić w niego i czyhać na niego, 24 łuk jego pozostanie ...
  Józef - latorośl owocująca, latorośl owocująca nad źródłem: gałązki pną się po murze. 23 A choć łucznicy będą go prześladować, godzić w niego i ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Jednym z najgorszych nieszczęść, jakie mogą się przydarzyć w życiu, jest poczucie, że w tym świecie, w naszych miastach, w naszych wspólnotach nie ma już przestrzeni, by wzrastać, marzyć, ...
  „Jednym z najgorszych nieszczęść, jakie mogą się przydarzyć w życiu, jest poczucie, że w tym świecie, w naszych miastach, w naszych wspólnotach ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Jedyną miłością, w której kochankowie staja się jednym ciałem, jest miłość małżeńska”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie miłości”  
  „Jedyną miłością, w której kochankowie staja się jednym ciałem, jest miłość małżeńska”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie miłości”  
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
Bóg pragnie abyśmy budowali przyjaźń, ale jednocześnie chce by ona miała Jego zasady. ks. Rafał Jarosiewicz
Bóg pragnie abyśmy budowali przyjaźń, ale jednocześnie chce by ona miała Jego zasady. ks. Rafał Jarosiewicz
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Jaki jest Bóg? Jak rozpoznać tych, którzy w Nim trwają? 1 J 3, 7 „Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy”.  
  Jaki jest Bóg? Jak rozpoznać tych, którzy w Nim trwają? 1 J 3, 7 „Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany...” 1 Tm 6, 12   „We mnie dojrzewał zamiar, aby trwać, choćby i cierpieć trzeba było dla ...
  „Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany...” 1 Tm 6, 12   „We mnie dojrzewał zamiar, aby trwać, ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
Msza Święta dziękczynna za wszelkie łaski otrzymane podczas tegorocznych Rekolekcji Narodowych w Licheniu.
Msza Święta dziękczynna za wszelkie łaski otrzymane podczas tegorocznych Rekolekcji Narodowych w Licheniu.
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Widzi on, że dobry jest spoczynek, a kraj uroczy; ale będzie musiał ugiąć swój grzbiet pod brzemieniem i stanie się niewolnikiem, pędzonym do pracy. 16 Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze ...
  Widzi on, że dobry jest spoczynek, a kraj uroczy; ale będzie musiał ugiąć swój grzbiet pod brzemieniem i stanie się niewolnikiem, pędzonym do ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Bóg broni Cię w bitwach, o istnieniu których nawet nie masz pojęcia”. Toby Mac  
  „Bóg broni Cię w bitwach, o istnieniu których nawet nie masz pojęcia”. Toby Mac  
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Kochać tak naprawdę to znaczy kochać tego, kogo kochać się nie da”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie miłości”  
  „Kochać tak naprawdę to znaczy kochać tego, kogo kochać się nie da”. o. Jose Maniparambil, „Cztery strumienie miłości”  
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
Praca w różnych dziełach zakłada nieustanne uczenie się słuchania. ks. Rafał Jarosiewicz
Praca w różnych dziełach zakłada nieustanne uczenie się słuchania. ks. Rafał Jarosiewicz
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  Jak zmierzyć, na ile trwamy w Bogu? 1 J 3, 6 „Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał”.  
  Jak zmierzyć, na ile trwamy w Bogu? 1 J 3, 6 „Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
  „Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca”. Ps 90, 12   „Czytałem Dzieje Apostolskie aż do bólu głowy, bo to takie interesujące, że trudno się oderwać. A przy tym na każdym ...
  „Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca”. Ps 90, 12   „Czytałem Dzieje Apostolskie aż do bólu głowy, bo to takie ...
12 wrzesień 2016
 12 wrzesień 2016
Msza Święta dziękczynna za wszystkich organizatorów, osoby zaangażowane w wolontariaty i posługi podczas tegorocznych Rekolekcji Narodowych, które 20 sierpnia odbyły się w Licheniu.
Msza Święta dziękczynna za wszystkich organizatorów, osoby zaangażowane w wolontariaty i posługi podczas tegorocznych Rekolekcji Narodowych, które 20 ...
12 wrzesień 2016