Rozważania do niedzielnych czytań (86)

Mk 6, 7 - 13
"Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie".
Mk 6, 1 - 6
„Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim”.
Mk 5, 21 - 43
"Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi : <<Nie bój się, tylko wierz>>".
Łk 1, 57 - 66. 80
"Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili".
Mk 4, 26 - 34
"W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom".
Mk 3, 20 - 35
"Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów»".
Mk 2, 23 – 3, 6
"A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić".
Mt 28, 16 - 20
"Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata".
J 15, 26 - 27; 16, 12 - 15
"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie".
Mk 16, 15 - 20
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"
Strona 1 z 5
Top