Rozważania do niedzielnych czytań (61)

J 1, 35 - 42
"Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie»".
Mk 1, 7 - 11
"W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie".
Łk 2, 22 - 40
"Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim".
Łk 1 ,26 - 38
"Na to rzekła Maryja: <<Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego>>".
J 1, 6 - 8. 19 - 28
"Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości".
Mk 1, 1-8
"Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!"
Mk 13, 33 - 37
"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»".

Mt 25, 31 - 46
"Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. 

Mt 25,14-30
"Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie..."
Mt 25,1-13
"Lecz On odpowiedział: <Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was>. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny".
Strona 1 z 4
Top