Rozważania do niedzielnych czytań (79)

Mt 28, 16 - 20
"Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata".
J 15, 26 - 27; 16, 12 - 15
"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie".
Mk 16, 15 - 20
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"
J 15, 9 - 17
"Trwajcie w miłości mojej!"
J 15, 1 - 8
"Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni". 
J 10, 11 - 18
"Jezus powiedział: <<Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce>>". 
Łk 24, 35-48
"Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: <<Macie tu coś do jedzenia?>> Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich". 
J 20, 19 - 31
"Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: <<Pokój wam!>>"
Mk 14, 1 - 15, 47
"Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie".
J 12, 20 - 33
"Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne".
Strona 1 z 4
Top