SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1511)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? Bądź litościwy dla sług Twoich!” Ps 90, 12 - 13
”Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”. św. Jan Paweł II
Ps. Nasze życie jest po to, abyśmy zdobywali mądrość serca. ks. Rafał Jarosiewicz
”Każde słowo Boże wypróbowane, tarczą jest dla tych, co się chronią do niego. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą”. Prz 30, 5 - 6
”Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają”. św. Jan Paweł II
Ps. To, co powiedział Bóg w swoim Słowie zawiera wszystkie odpowiedzi, jakich potrzebujemy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo radość mi przynoszą. A Prawa Twego zawsze strzec będę, po wieki wieków”. Ps 119, 35. 44
”Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością”. św. Jan Paweł II
Ps. Prośba o to, by Bóg nas prowadził to znak pokory. ks. Rafał Jarosiewicz
”Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną. On wstał i poszedł za Nim”. Mt 9, 9
”Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”. św. Jan Paweł II
Ps. Na słowa Jezusa ludzie są gotowi porzucić nawet najlepszą swoją pracę. ks. Rafał Jarosiewicz
”Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania”. Iz 55, 6 – 7 a
”Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to! Jeśli znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła, to wiesz także, że w Twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna”. św. Jan Paweł II Ps. Słowo nieustannie zachęca nas, abyśmy wzywali Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
”W Bogu, którego słowo wielbię, w Panu, którego słowo wychwalam, w Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek?” Ps 56, 11 - 12
”Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi  i Jego zbawczej władzy!
Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych,  szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!” św. Jan Paweł II
Ps. Złożenie nadziei w Panu, to najlepsza inwestycja, którą możemy zrobić. ks. Rafał Jarosiewicz
”Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. Łk 2, 49 - 51
”Maryja uczy nas otwartości na działanie Boże. Oby ją naśladować bezbłędnie!” św. Jan Paweł II
Ps. Stając się coraz bardziej podobnym do Jezusa, musimy pamiętać, że nawet najbliżsi mogą nas nie rozumieć. ks. Rafał Jarosiewicz
”Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście uwierzyli”. 1 Kor 15, 1 - 2
”Starają się zrozumieć mnie od zewnątrz. Ale ja mogę być jedynie pojęty od wewnątrz”. św. Jan Paweł II
Ps. Zachowanie Ewangelii jest szczególnie cenne w oczach Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”. Łk 7, 31 - 32
”Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz”. św. Jan Paweł II
Ps. Jezus używa wielu obrazów z codziennego życia, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Jego przesłanie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi”. Ps 31, 20
”Powstań, Ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, Ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił Ci swoją miłość i przechowuje dla Ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji”. św. Jan Paweł II
Ps. Uciekanie się do Boga na oczach ludzi jest szczególnie doceniane przez naszego Mistrza i Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 76

Top