Trochę więcej o Bogu (1182)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone Apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy? Zob. KKK 1302
Czy wiesz, że w obrzędzie łacińskim sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole? Zob. KKK 1300
Czy wiesz, że w obrządku rzymskim wyciągnięte ręce biskupa nad bierzmowanymi, to gest, który od czasów apostolskich jest znakiem daru Ducha? Zob. KKK 1299
Czy wiesz, że poświęcenia krzyżma świętego dokonuje dla swej diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas mszy krzyżma świętego? Zob. KKK 1297
Czy wiesz, że pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę, a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej? Zob. KKK 1296
Czy wiesz, że przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego? Zob. KKK 1295
Czy wiesz, że bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało miłą Bogu wonność Chrystusa? Zob. KKK 1294
Czy wiesz, że namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest znakiem konsekracji? Zob. KKK 1294
Czy wiesz, że namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i pociechę? Zob. KKK 1294
Czy wiesz, że namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie? Zob. KKK 1294
Strona 2 z 60

Top