Bóg wpisał w serce każdej z nas...

04 wrzesień 2017

„Bóg wpisał w serce każdej z nas pragnienie przemiany świata i uzdolnił nas do tego, dając nam konkretną osobowość, pragnienia, umiejętności, talenty i życiowe doświadczenia. Wszystko to przygotowuje nas do roli, którą mamy do odegrania w historii, którą On pisze od początku świata”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

Top