św. Faustyna:Wtem nagle ujrzałam...

01 październik 2020
św. Faustyna:
""Wtem nagle ujrzałam Pana Jezusa ukrzyżowanego, który mi rzekł: W męce Mojej szukaj siły i światła. Po skończonej spowiedzi, rozważałam straszną mękę Jezusa i zrozumiałam, że
to, co ja cierpię, jest niczym w porównaniu z męką Zbawiciela, a każda, nawet najmniejsza niedoskonałość była przyczyną tej strasznej męki. Wtem duszę moją ogarnęła tak wielka skrucha i
dopiero w tym odczułam, że jestem w morzu niezgłębionego miłosierdzia Bożego.""(654)

Top