Kiedy anioł przychodzi to...

02 grudzień 2019

Kiedy anioł przychodzi to przekazuje ważną prawdę, w tym wypadku prawdę o zmartwychwstaniu Mk 16, 6 „Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli”.

Top