Anioł, gdy przynosi wiadomość...

02 grudzień 2019

Anioł, gdy przynosi wiadomość, zawsze pokazuje więcej, niż to, co wie człowiek Łk 1, 15 – 17 „Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie maki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasz, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”.

Top