Maryja zapewne wielu wątków narodzenia Zbawiciela nie znała. Przez Jej wejście w misję mogła je poznać bardzo dobrze

08 styczeń 2020

Maryja zapewne wielu wątków narodzenia Zbawiciela nie znała. Przez Jej wejście w misję mogła je poznać bardzo dobrze Łk 1, 35 „Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”.

Top