W żydowskim sposobie myślenia...

01 marzec 2020
W żydowskim sposobie myślenia trzydziesty rok życia to szczególny moment dla mężczyzny Łk 3, 23 a „Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu”.

Top