Było zaś pewnego...

15 grudzień 2019

„Było zaś pewnego Skewasa Judejczyka, arcykapłana, siedem synów to czyniących. Odpowiedziawszy zaś duch niegodziwy, powiedział im: Jezusa poznaję i (o) Pawle wiem, wy zaś kim jesteście? I naskoczywszy (ten) człowiek na nich, w którym był duch niegodziwy, zapanowawszy (nad) jednymi i drugimi, okazał siłę na nich, tak że nadzy i poranieni wymknąć się z domu owego”. (Dokonania wysłanników 19, 14 – 16)

Top