I oglądacie, i słyszycie...

15 grudzień 2019

„I oglądacie, i słyszycie, że nie jedynie Efezu, ale prawie całej Azji Paweł ten przekonawszy przestawił dość liczny tłum, mówiąc, że nie są bogami (ci) poprzez ręce stający się. Nie jedynie zaś ta naraża się nam sprawa, (że) ku obaleniu przyjść, ale i wielkiej bogini, Artemidy, świątynia za nic zostać liczona, ma i być odzieraną (z) wielkości jej, którą cała, Azja i zamieszkiwana (ziemia) czci”. (Dokonania wysłanników 19, 26 – 27)

Top