Jeśli więc Demetriusz...

15 grudzień 2019

„Jeśli więc Demetriusz i (ci) razem z nim rzemieślnicy mają przeciw komuś słowo, rynkowe są prowadzone i prokonsulowie są. Niech oskarżają jedni drugich. Jeśli zaś czegoś ponadto poszukujecie, w zgodnej z prawem (społeczności) wywołanych zostanie rozwiązane. I bowiem narażamy się być oskarżanymi (o) rozruchy za (te) dzisiaj, (bo) żadna przyczyna (jest), z powodu której [nie] będziemy mogli oddać słowa co do zbiorowiska tego. I to powiedziawszy rozpuścił (społeczność) wywołanych”. (Dokonania wysłanników 19, 38 – 40)

Top