Motywujące refleksje (967)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Wywyższania przed innymi nie musimy zapewniać sobie sami. Bóg, jeśli jest to konieczne dla naszego zbawienia, zrobi to w stosownej chwili. ks. Rafał Jarosiewicz

Wierność i łagodność są szczególnie miłe Panu Bogu. Słowo Boże wielokrotnie to podkreśla. ks. Rafał Jarosiewicz

W Biblii jest wiele podpowiedzi, jak mamy nabywać mądrości. Jedna z nich uczy nas, że aby tę mądrość nabyć trzeba przestrzegać przykazań. ks. Rafał Jarosiewicz

Dawać wolność

Wielokrotnie Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy byli doradcami dla innych. Sztuką jest jednak, doradzając, zawsze dawać wolność w tym, czy człowiek to przyjmie czy też z tego nie skorzysta. ks. Rafał Jarosiewicz

„W grzeszniku pobożność budzi odrazę”. (Syr 1, 25b). Słowa Syracha są dla nas pomocą w sprawdzeniu siebie, ponieważ brak zdrowej pobożności sprawia, że nie możemy dotykać Bożych tajemnic. ks. Rafał Jarosiewicz

W wypełnianiu woli Bożej ważna jest nasza cierpliwość. Wiele dzieł, do których zaprasza nas Bóg w Jego planach rozłożone jest na lata. My natomiast wiele rzeczy chcielibyśmy natychmiast. ks. Rafał Jarosiewicz

Ludzie będą mogli poznać Boga przez dzieła, które są Jego, a do których On nas zaprasza. Wydawanie dobrych owoców jest to dla nas znak trwania w bliskości z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

Najbardziej w mądrość Bożą wprowadza nas bojaźń Boża. Dobre decyzje jesteśmy w stanie podejmować wtedy, gdy podejmujemy je ze względu na Boga. nie dlatego, że się Go boimy, ale dlatego że Go szanujemy. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg od początku dzieli się z nami Swoja mądrością. Nie zatrzymuje jej dla Siebie. Jemu zależy na tym, abyśmy z Jego mądrości chcieli korzystać. ks. Rafał Jarosiewicz

Patrząc na wszystko to, co nas otacza (a czego nie zniszczył jeszcze człowiek) we wszystkim widać, jak Bóg towarzyszy człowiekowi. ks. Rafał Jarosiewicz

Top