Kursy Biblijne (6498)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1403)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (1378)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (1369)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (1157)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (1191)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...
Słowa Jezusa czasem doprowadzają słuchaczy do histerii, ale to dlatego, że to słowa Jezusa Łk 6, 11 „Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi”.
Słowa Jezusa czasem doprowadzają słuchaczy do histerii, ale to dlatego, że to słowa Jezusa Łk 6, 11 „Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi”.

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. (J 2,1-11)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

  1. Co odbywało się w Kanie Galilejskiej? Na co w Biblii wskazuje obraz uczty? Jaką ucztę przygotowuje dla mnie codziennie Jezus? Jak w niej uczestniczę w niedzielę (lub częściej)? Jaką ucztę ma dla mnie w w wieczności? Czy jest ona celem i nadzieją mojego życia na ziemi? Jak się do niej przygotowuję?

  2. Jak zachowuje się Maryja w czasie wesela? Jakiej pomocy – patrząc analogicznie - udziela mi jako Matka Kościoła? Czy dostrzegam Jej dyskretną troskę o mnie jako członka Kościoła? Jak na nią odpowiadam? Czy mam z Nią relację? Jak ona wygląda? Czy liczę na Jej pomoc w kwestii owocnego przeżywania uczty Eucharystycznej/niebieskiej?

  3. Co było głównym celem cudu Jezusa? Co było celem sugestii Maryi (którą dała Jezusowi), skoro doprowadziła ona do cudu? Co jest celem mojego życia? Na czyją pomoc mogę liczyć, bym swoje życie coraz bardziej ukierunkowywał na urzeczywistnianie się w nim chwały Bożej?

 

Podziękuj za natchnienia, którymi obdarował Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz „idź i czyń” to, co włożył w Twe serce!

„When Moses had finished speaking all these words to all Israel, 46he said to them, Take to heart all the words that I am giving in witness against you today, words you should command your children, that they may observe carefully every word of this law. 47For this is no trivial matter for you, but rather your very life; by this word you will enjoy a long life on the land you are crossing the Jordan to possess”.

To mówi Pan: Oto Ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami - wobec tego słońca. 12 Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak Ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca». 13 Dawid rzekł do Natana: «Zgrzeszyłem wobec Pana». Natan odrzekł Dawidowi: «Pan odpuszcza ci też twój grzech - nie umrzesz, 14 lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze»".

„Dziękuję Bogu memu każdej chwili za was z powodu łaski Boga, (tej) danej wam w Pomazańcu Jezusie, że w wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim, w każdym słowie i każdym poznaniu, jak świadectwo Pomazańca zostało umocnione w was, tak że wy nie być słabszymi w żadnym darze, wyczekujący objawienia Pana naszego Jezusa Pomazańca, który także umocni was do końca, nieobwinionych w dniu Pana naszego, Jezusa [Pomazańca]. Wierny Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty Syna Jego, Jezusa Pomazańca, Pana naszego”. (Do Koryntian I 1, 4 – 9)
Manifestacja mocy Jezusa często potwierdza słowo, które głosi Łk 6, 10 „I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa”.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». (J 20,19-23)

 

Rozmyślaj w ciszy nad Słowem, które jako żywe i skuteczne, ma moc kształtować teraz Ciebie i Twoje życie... Poprowadzić Cię w tym mogą następujące pytania:

  1. Co powodowało, że uczniowie zamknęli drzwi do miejsca, w którym przebywali? Jakie mam dzisiaj obawy, lęki? Na co mnie one zamykają? Czy wierzę, że Jezus może „przedostać się” dziś przez moje „zamknięcia” i „bariery ochronne”? Czy pragnę przyjąć Jego pokój? W jakich aspektach mego życia potrzebuję go teraz najbardziej?

  2. Jak uczniowie zareagowali „ujrzawszy Pana”? Czy wierzę, że dziś mogę doświadczyć spotkania ze Zmartwychwstałym i Jego obecności? Czy tego pragnę? Jak chcę się na nie przygotować/otworzyć?

  3. Z jakim darem przybył do uczniów Jezus? Czy chcę przyjąć Jego tchnienie Ducha Świętego? Czy zgadzam się na przyjęcie posłania, do którego poprowadzi mnie Duch Święty?

Podziękuj za wnioski, do których doprowadził Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz „idź i czyń”...

„See now that I, I alone, am he, and there is no god besides me. It is I who bring both death and life, I who inflict wounds and heal them, and from my hand no one can deliver. 40For I raise my hand to the heavens and will say: As surely as I live forever, 41When I sharpen my flashing sword, and my hand lays hold of judgment, With vengeance I will repay my foes and requite those who hate me. 42I will make my arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh— With the blood of the slain and the captured, from the long-haired heads of the enemy. 43Exult with him, you heavens, bow to him, all you divine beings! For he will avenge the blood of his servants, take vengeance on his foes; He will requite those who hate him, and purge his people’s land. 44So Moses, together with Hoshea, son of Nun, went and spoke all the words of this song in the hearing of the people”.
Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: «Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. 6 Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia». 7 Natan oświadczył Dawidowi: «Ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. 8 Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. 9 Czemu zlekceważyłeś Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. 10 Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę".
Strona 1 z 325

Top