W rodzinach często kobieta...

01 lipiec 2020
„W rodzinach często kobieta jest tą, która pielęgnuje wspomnienie i pamięć o osobach, o przodkach, o historiach rodu. A czy ty znasz swoje korzenie? Czy wiesz, od kogo zaczerpnęliście w życiu pewne zwyczaje, treści, przekonania? Jakie wielkie skarby nosicie w pamięci swojej rodziny? To bardzo ważne!” „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

Top