Aby Dobra Nowina mogła...

04 sierpień 2020
„Aby Dobra Nowina mogła docierać do serc ludzkich, Jezus przekazał prawdę o swoim zmartwychwstaniu kobiecie, Marii Magdalenie, aby zaniosła ją apostołom. Dziś powierza ją nam!” „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

Top