Do mężów: Gdy mężczyzna...

29 marzec 2021
Do mężów: „Gdy mężczyzna nie nauczy się panować nad swoim popędem, może szukać bliskości żony w sposób zbyt natarczywy, czasami wulgarny, bez kultury i delikatności. W jej odbiorze będzie dążył nie do spotkania z nią, ale do wyładowania seksualnego przy jej pomocy. W takich sytuacjach kobieta może bardzo boleśnie odczuć fałszywą nutę używania jej przez męża”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap

Top