Wykrzywiony obraz Pana Boga...

31 październik 2022
Wykrzywiony obraz Pana Boga bardzo wielu osobom zagrodził drogę do prawdziwego poznawania Go. ks. Rafał Jarosiewicz

Top