Kiedy słuchasz Jezusa - możesz zapowiadać rzeczy przyszłe

26 maj 2018

Kiedy słuchasz Jezusa - możesz zapowiadać rzeczy przyszłe Mt 26, 45 „Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników”.

Top