Pan szabatu to starotestamentalne...

30 październik 2018

Pan szabatu to starotestamentalne imię Boga - Kyrios Mk 2, 28 „Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

Top