Trwanie w nauce Jezusa...

31 październik 2022
Trwanie w nauce Jezusa wprowadza także dzisiaj w uczniostwo. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 31 - 32 „Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu wierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Top