Jezus zachęca do aktywności...

08 luty 2018

Jezus zachęca do aktywności wobec każdego człowieka Mt 22, 9 „Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”.

Top