Jeśli bowiem zrośnięci staliśmy...

01 marzec 2020
„Jeśli bowiem zrośnięci staliśmy się upodobnieniem śmierci (z) Nim, ale i powstania będziemy; to wiedząc, że stary nasz człowiek został razem ukrzyżowany aby zostałoby uczynione bezczynnym ciało grzechu, (tak by) już nie służyć my grzechowi; (ten) bowiem, (który umarł), jest uznany za sprawiedliwego po grzechu. Jeśli zaś umarliśmy razem z Pomazańcem, wierzymy, że i żyć będziemy razem z Nim; wiedząc, że Pomazaniec obudzony z martwych już nie umiera, śmierć (nad) Nim już nie panuje”. (Do Rzymian 6, 5 - 9)

Top