To bowiem jest wolą...

29 marzec 2021
„To bowiem jest wolą Boga: uświęcenie wasze, (by) powstrzymywać się wy od nierządu, (by) umieć każdy (z) was swoje naczynie nabywać w uświęceniu i szacunku, nie w namiętności pożądania tak jak i poganie nie znający Boga, (by) nie wykraczać przeciwko i oszukiwać w sprawie brata jego, dlatego że obrońcą Pan co do wszystkich tych, jak i wcześniej powiedzieliśmy wam i zaświadczyliśmy. Nie bowiem powołał nas Bóg do nieczystości, ale na uświęcenie. Przeto odrzucający nie człowieka odrzuca, ale Boga, (Tego) [i] dającego Ducha Jego Świętego do was”. (Do Tesaloniczan I 4, 3 – 8)

Top