Trzeba było zaś mu...

01 grudzień 2023
„Trzeba było zaś mu przechodzić przez Samarię. Przychodzi więc do miasta Samarii zwanego Sychar, blisko terenu, który dał Jakub Józefowi, synowi jego. Było zaś tam źródło Jakuba. A więc Jezus strudzony od wędrowania siedział tak przy źródle. Godzina była jakoś szósta. Przychodzi kobieta z Samarii zaczerpnąć wodę. Mówi jej Jezus: Daj mi pić”. (Według Jana 4, 4 – 7)

Top